Aquest dijous 16 d’abril, sessió plenària ordinària

Aquest dijous 16 d’abril hi ha sessió plenària ordinària a l’Ajuntament de Vilassar de Mar. Serà retransmesa en directe per Vilassar Ràdio (98.1FM i http://radio.vilassardemar.cat).

 

Ordre del dia:

I.-Part resolutòria:

0. Aprovació de l’acta anterior del 02/04/2015.

1. Reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2015 referit a factures d’exercicis anteriors.

2. Declaració d’especial interès o d’utilitat municipal, per circumstàncies socials, culturals i artístiques, les activitats realitzades per l’Ateneu Vilassanès de la classe obrera.

3. Aprovació de les modificacions de l’ordenança reguladora dels preus públics per la realització del Casal d’estiu municipal de Vilassar de Mar.

II. –Control i seguiment de la gestió per part del Ple:

1. Decrets de l’alcaldia.

2. Precs i preguntes.