Aprovat definitivament el pressupost del 2022

Aquest dimarts 17 de maig ha quedat aprovat definitivament el pressupost del 2022 després de la seva publicació en el BOPB. El pressupost de l’Ajuntament per al 2022 puja a 25.068.507 euros. Els objectius principals són efectuar  inversions de gran rellevància per al municipi, tant en la via pública com en equipaments culturals, esportius, educatius i de serveis generals; millorar la qualitat de vida dels veïns i les veïnes sense augmentar la pressió fiscal; vetllar per les persones en situació de vulnerabilitat; millorar substancialment la neteja viària, platges i rieres, i incentivar l’estalvi energètic mitjançant la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

A nivell d’ingressos, el pressupost de l’Ajuntament preveu un augment en els impostos directes de 350.000 euros i també un augment de les transferències corrents, és a dir, el que rebem de diferents administracions, de 267.946 euros. Els passius financers, és a dir, la sol·licitud de crèdits bancaris, preveu una disminució de 661.390 euros.

Respecte a les despeses, el capítol 1, de personal, augmenta en gairebé 200.000 euros i a nivell d’inversions es destinen 2.250.715 euros.

Entre les partides, destaquen 1.023.000 euros destinats a manteniment de la via pública, 860.215 euros d’inversions en equipaments i 360.000 euros previstos per a inversions en la Policia, material informàtic, habitatge i estalvi energètic. La millora dels equipaments esportius compta amb un pressupost de 177.400 euros, mentre que per a l’adequació de l’Ateneu Vilassanès es destinen 215.000 euros.

El regidor d’Hisenda, Josep Solé, destaca que és un pressupost realista: “Tot i la forta inversió, 2,25 milions d’euros, el pressupost és realista i no s’incrementa l’endeutament. Seguim incrementant en la despesa social (ajudes menjador i extraescolars) i en igualtat, i destinem 1,4 milions d’euros a serveis públics bàsics com ara seguretat, mobilitat, accessibilitat, habitatge, vies públiques, benestar comunitari i medi ambient”.

Principals inversions:

  • Millora de centres educatius: 282.867 €
  • Adequació de l’Ateneu Vilassanès: 215.000 €
  • Plaques fotovoltaiques: 200.000 €
  • Millora d’equipaments esportius: (Pavelló de la Bòbila i Piscina Municipal): 177.400 €
  • Rehabilitació del Museu de la Marina: 70.000 €

Pel que fa al pressupost del Patronat d’Escoles Bressol municipals del 2022, els ingressos previstos són 1.227.387 euros, la mateixa quantitat que les despeses. Mentre que, per a la Societat Municipal de Promocions Urbanes S.A, les despeses  previstes del pressupost del 2022 són de 827.455 euros i els ingressos pugen a 944.382 euros.