Aprovada la moció de Babord sobre la sentència de Can Vives

El ple d’aquest mes de juny s’ha celebrat, com els dels dos mesos anteriors, de manera telemàtica, degut a la pandèmia del coronavirus. Un dels punts que va generar més debat, que va durar una hora i quart, va ser la moció, no resolutiva, presentada per Babord sobre la sentència de can Vives, que es va aprovar amb els vots a favor de tota l’oposició i els únics vots en contra del govern. La moció explica que recentment la sentència del jutjat de Primera Instància de Mataró condemna a l’Ajuntament a pagar 3,2 M€ a la família Vives i lliurar-los dues de les quatre finques d’aquells terrenys. La sentència està lligada al projecte d’urbanització i construcció de quatre blocs de pisos als terrenys ubicats entre el cementiri i el carrer de La Marina. La família Vives els va cedir el 2010 a l’Ajuntament amb una permuta immobiliària, en la qual, a canvi, rebia 15 pisos i aparcaments abans de 5 anys (2015). Finalment no es van construir els habitatges i la família Vives va iniciar un litigi judicial per reclamar la resolució del contracte per incompliment de l’Ajuntament i una indemnització. Per a Babord, la sentència no només significa un problema per a les finances municipals sinó que es perden dues finques que permetrien impulsar promocions d’habitatge social al municipi. Babord manifesta que aquest fet “s’emmarca en un seguit d’irregularitats dels governs de CiU en la mala gestió de la SA municipal” i recorden que en el cas de Can Vives hi hagut un altre judici, amb una altra sentència, que implica que la SA Municipal ha de pagar 1,4 M€ a Star Law, la constructora que no va complir el contracte ni va executar el projecte. Babord també carrega contra la que consideren mala gestió que va fer ERC amb Gent per Vilassar de Mar quan va arribar al govern el 2015, destacant que van trigar més de 15 mesos en interposar la demanda contra l’empresa constructora Star Law. Tampoc consideren acceptable que en el govern hi hagi el que consideren un dels principals responsables polítics d’aquesta situació, referint-se al regidor Joan Roca.

Entre els acords de la moció de Babord, s’insta al govern municipal a comunicar la sentència i els seus efectes de forma consensuada i amb les opinions dels grups municipals a través dels mitjans de comunicació municipals; s’insta al govern a que convoqui una audiència pública l’últim trimestre de l’any per facilitar informació a la població; s’exigeix la dimissió del regidor Joan Roca com a regidor del consistori per la seva responsabilitat política la legislatura 2007-2011 i 2011-2015 quan era primer tinent d’alcalde i secretari de la SA Municipal; s’insta a l’alcalde a retirar la confiança i totes les responsabilitats com a regidor de govern a Joan Roca en cas que no presenti la seva dimissió; s’insta al govern a convocar una reunió d’urgència a tots els grups municipals per debatre les accions a emprendre per part de l’Ajuntament davant d’aquesta sentència i per últim, s’insta a la secretària municipal a emetre un informe sobre les possibles accions legals a emprendre per part de l’Ajuntament per defensar els interessos del municipi, per depurar les responsabilitats que se’n derivin i possibilitat de recurs de la sentència.

Per a Cs, el projecte de can Vives respon a errors de l’etapa de CiU i a una desafortunada gestió en un entorn econòmic complicat que desemboca en dues sentències d’uns 4 milions d’euros que deixaran d’anar al benestar dels ciutadans i generaran més endeutament perquè s’haurà de sol·licitar un préstec. Cs també critica el govern actual per actuar tard. Per a Cs, el govern va prorrogar els contractes a Star Law i no va plantejar una demanda fins al 2017. Cs recolza la moció perquè considera que “són diners del poble que es perden per una gestió nefasta”.

Per al PSC, la sentència del jutge parla de conducta negligent de l’Ajuntament. El PSC també manifesta que a l’entorn del projecte de can Vives queden moltes preguntes que requereixen d’explicació: per què es va declarar deserta una licitació i després es va adjudicar a una constructora que no tenia experiència en el sector; per què en el contracte amb la constructora no es van incloure clàusules de penalització en cas d’incompliment de contracte; perquè l’Ajuntament triga 1 any en demandar Star Law per no fer els pisos o quines negociacions s’han mantingut, entre d’altres qüestions. El PSC vota a favor de la moció perquè creu que és necessari un aclariment dels fets i de les conseqüències que se’n deriven.

Per a Junts per Vilassar, tot i votar a favor de la moció es discrepen amb algunes de les dades de la part expositiva com per exemple quan es parla dels 1,4M€  que s’han de donar a Star Law i no es diu que 1 milió d’euros era el pagament que havia fet Star Law a la SA Municipal i que per tant, el que es perd són en realitat 400.000 € que corresponen a interessos. També es mostren contraris quan es diu que es perden 2 finques de les 4. Junts per Vilassar va explicar que seria 1 la que es perd ja que l’altra era la que es quedava, a través de la permuta, la família Vives. També troben a faltar que la moció només parla de la construcció de pisos quan el projecte de can Vvies també incloïa la zona verda i la possible ampliació del cementiri o la construcció d’un tanatori. Totes aquestes coses -va dir la seva portaveu- s’obvien a l’exposició de motius de la moció. Per a Junts per Vilassar el resultat d’una operació inicialment bona per al municipi ha acabat no sent-ho i s’ha personalitzat en un regidor concret però també crítica el que considera deixadesa per part del govern d’ERC-Gent per Vilassar de Mar que porta 5 anys governant. Des de Junts per Vilassar també troben a faltar que es creés la comissió d’investigació aprovada per una moció de Cs per iniciar un procés d’investigació interna parlant amb tècnics de l’Ajuntament que estaven en aquella etapa de la SA Municipal i que podrien posar llum al perquè es van prendre algunes decisions. Des de Junts per Vilassar van explicar que tot i no compartir totes les dades de la part expositiva sí compartien la part resolutiva de la moció. Per a Junts la no acció del govern actual també implica assumir responsabilitats.

Des d’ERC-Gent per Vilassar de Mar va parlar l’alcalde, que va situar l’inici del problema quan el 2010 l’Ajuntament deriva en la SA Municipal el projecte de can Vives i la SA Municipal al seu torn en una licitació que després una auditoria detecta que presentava irregularitats, unes irregularitats que l’alcalde va recordar que s’han posat en coneixement de l’oficina antifrau. Destaca que al 2010 es comet l’error amb uns regidors al consistori, no només el regidor Joan Roca. Quan al juny del 2015 ERC amb coalició amb Gent per Vilassar de Mar entra al govern es troba amb aquesta situació que l’alcalde considera fruit “d’un model polític de totxana del govern de CiU” amb el qual no estaven d’acord i que suposava una llosa de 13,5M€ d’endeutament de la SA municipal que havia de fer front l’Ajuntament i ara dues sentències conseqüència del govern de CiU. L’alcalde va relatar que al juny del 2015 es troben amb un incompliment de l’empresa constructora que ja no es pot arribar a complir ja que els pisos s’havien d’entregar al 2015 i l’empresa es declara insolvent. L’alcalde considera que es va posar fil a l’agulla des de l’inici amb una SA gestionada en aquell moment per ERC i Gent per Vilassar de Mar, Babord, Cs i Podem, que decideix rescindir el contracte amb Star Law, fent un burofax comunicant-li que no hi haurà cap més pròrroga i que havien de retornar els terrenys a l’Ajuntament. Al 2017 s’interposa una demanda contra l’empresa constructora i amb la família Vives és amb l’única que han intentat negociacions. L’alcalde va recordar que la sentència no és ferma i que des de l’Ajuntament es recorrerà perquè es creu injusta en els termes en què està dictada. “Ens trobem amb les conseqüències d’una forma de fer política municipal que no és la nostra, és la de CiU”, va concloure l’alcalde, que sí es va mostrar a favor de fer un acte públic per explicar a la ciutadania els diferents punts de vista de tots els grups municipals sobre els fets.

En la sessió es va donar compte dels informes de control financer definitius realitzats durant l’exercici 2019, que inclouen també les auditories i les actuacions de control financer de subvencions.

També es va donar compte de l’informe resum anual de l’Ajuntament, dels resultats del control intern i finament es va donar compte de l’informe anual emès per la Intervenció general de l’Ajuntament relatiu a les resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions de les principals anomalies en matèria d’ingressos, dels informes d’omissió de la funció interventora i dels resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa de l’exercici 2019. En ser només donar compte, els grups no van votar però si que en el torn de precs i preguntes van demanar alguns aclariments.

Per part de Cs, es va dir que les discrepàncies de la interventora de l’Ajuntament lligada a contractes arriben a la centena, una xifra que consideren molt elevada i van interpel·lar com a prec que s’intenti corregir les deficiències que detecten els informes d’Intervenció en les contractacions o subvencions que atorga l’Ajuntament. Des del PSC també es va compartir aquest prec i van demanar que s’elimini aquesta pràctica. Des de Babord també van considerar els informes “com a molt preocupants” amb tràmits essencials que s’haurien de fer com a ajuntament i que des d’Intervenció es consideren que s’han omès.

Es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-Gent per Vilassar de Mar, les abstencions del PSC, Babord i Junts per Vilassar, i el vot en contra de Cs, el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament, l’Autoritat del Transport Metropolità i l’empresa CASAS, en relació al règim d’ús i accés dels béns i instal·lacions per a l’execució del contracte del projecte T-Mobilitat, que està en fase d’implantació. Segons va explicar el regidor de Mobilitat, Àngel Font, es tracta de posar a disposició les 16 parades de l’autobús urbà per permetre la instal·lació de l’equipament tecnològic necessari per a la gestió del nou sistema de billetatge intel·ligent basat en la tecnologia sense contacte, tant al nou model tarifari integrat com al nou model de gestió. La formalització d’aquest conveni no suposa cap despesa econòmica directa per a les arques municipals. Tots els grups a l’oposició van coincidir en què es tractava d’un conveni poc clar i poc concret amb carències en quant al que es farà i com ens afectarà.

Per unanimitat, es va aprovar la modificació de la normativa específica 1.1, reguladora del preu públic per serveis prestats a l’Escola Bressol Municipal. La modificació consisteix en afegir un preu de 4 € com a concepte de monitoratge de menjador en el grup de lactants (0 a 1 any), una tarifa que serà susceptible de beca.

Amb els vots a favor de tots els grups a excepció de Babord, es va aprovar la compatibilitat d’una treballadora municipal per poder exercir com a col·laboradora de tutoria en una universitat, en horari fora de la seva jornada laboral. Els grups que van votar a favor van coincidir en què és un dret previst a la llei sempre i quan la treballadora compleixi les seves funcions i horaris a l’Ajuntament. Babord es va mostrar en desacord amb aquestes compatibilitats ja que la treballadora -va dir- ja té una feina a jornada completa a l’Ajuntament.

L’acta de la sessió plenària del 28 de maig es va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals.

En el torn de precs i preguntes:

Ciutadans va fer un prec perquè s’intentin corregir les deficiències que detecten els informes d’Intervenció en les contractacions o subvencions.

Des del PSC van preguntar pel seguiment que s’està fent de l’ampliació de les terrasses, per quina valoració en fan de la Festa Major virtual, sobre si es compleix l’ordenança que diu que els sacs de runa d’obres s’han de retirar el cap de setmana, sobre la instal·lació d’un mirall a la cruïlla del camí de la Mina i amb l’av. del Progrés. També van preguntar per com serà la nova realitat dels equipaments esportius adaptada a la Covid i quina era la previsió per tornar a fer els plens de forma presencial.

Babord va preguntar per quan es pensen obrir els espais municipals destinats a les entitats, pels ascensors que no funcionen al passeig Marítim, també sobre quan els plens deixaran de ser telemàtics perquè la ciutadania pugui formular preguntes, van manifestar el seu malestar davant l’actitud de l’Ajuntament amb dues entitats, la Rierada i Mansuets de Foc, i van preguntar com pensa l’Ajuntament restablir les relacions amb aquestes entitats. També per quina és la posició de l’Ajuntament sobre el paper del gegant Pigat com a element que fa referència explícita al racisme i l’esclavatge.

Junts per Vilassar va preguntar per com es controla l’aforament a la platja, quan es reprendran les Juntes de Govern Local, per les estadístiques de visualització de vídeos de la Festa Major virtual, per com està la pròrroga de concessió de la UE Vilassar del camp municipal de futbol i si el govern pensa executar la recent moció no resolutiva aprovada de Babord amb tots els seus acords.

Des de Babord es van trametre les preguntes de tres persones del públic reunit a la plaça de l’Ajuntament escoltant el ple. Des de La Rierada preguntaven per les dades de visualitzacions de la Festa Major virtual i dues veïnes dels pisos de protecció oficial de les Pinedes preguntaven perquè s’havien continuat cobrant les despeses de manteniment i perquè es va decidir retirar l’IBI dels mes de gener i perquè s’ha anat cobrant fins llavors.

L’informatiu de Vilassar Ràdio ha recollit aquest dimarts 30 de juny la valoració global de la sessió de govern i oposició.