Ampli predomini de la bandera verda a les nostres platges durant aquest estiu

Ha acabat ja, de manera oficial, la temporada de platja que a Vilassar de Mar tanquem amb un predomini de la bandera verda a les tres platges del nostre municipi. Els equips de socorristes de l’empresa ProActiva que han prestat el servei, han hagut d’atendre gairebé un centenar de banyistes, la gran majoria per afeccions de caràcter lleu i només s’han hagut de fer dos trasllats a centres hospitalaris.

Durant aquest estiu, la bandera vermella s’ha hissat només en 10 ocasions. Tres per condicions adverses del temps i set per alteracions en l’aigua del mar, moltes vegades per la brutícia acumulada que les rieres plenes per les puges de finals d’agost i primera quinzena de setembre duien arran de mar. La bandera groga ha estat present un total de 20 dies. Això significa que la bandera verda, la que anuncia plena normalitat, ha estat presidint les nostres platges un 70% del temps. Vol dir que, a la pràctica, set de cada deu dies hem gaudit de normalitat absoluta. La principal conclusió que se n’extreu és que la bandera verda ha augmentat cinc punts en relació a les dades de l’estiu passat, també ha disminuït la presencia de la groga, malgrat que la vermella s’ha fet servir més cops per aquest final d’estiu tant esquitxat per les pluges.

En el balanç final, hem d’explicar que els socorristes de ProActiva han hagut d’atendre a un total de 97 persones en les nostres platges. Les assistències sanitàries han estat en la seva gran majoria de caràcter lleu i només un parell han revestit una certa gravetat: una fractura i una luxació. Per tant, s’han fet dos trasllats a centres hospitalaris; sis menys que els dades de 2017. Tampoc s’ha hagut de fer cap rescat i això que l’estiu de l’any passat se’n van fer un parell.

Les atencions per picada de medusa han passat de 33 l’any 2017 a 62 de les d’aquest estiu. Això vol dir que se n’han produït 29 més. De fet, les actuacions sanitàries per atendre aquestes picades ocupen el 70% de les atencions efectuades pels socorristes.

També cal ressenyar que des del dia 22 d’agost es va detectar a la zona de la platja ubicada entre la Ronda de Vilassar i el carrer de Sant Vicenç una elevada concentració d’algues microscòpiques, de les quals l’Agència catalana de l’Aigua i l’Ajuntament han anat fent seguiment. Des de l’Ajuntament es va decidir prohibir el bany primer i després, quan va baixar la concentració de les algues, es va recomanar no fer estades llargues a la sorra ni banys molt perllongats.