Alerta davant possibles estafes per falses inspeccions de gas

L’Ajuntament de Vilassar de Mar vol alertar la població davant la possibilitat que siguin víctimes d’una estafa relacionada amb falsos operaris de les companyies del gas que fan inspeccions fraudulentes a canvi de diners.

La Policia Local, que s’ha tornat a trobar amb algun cas al municipi, recomana que es comprovi la veritable identitat dels operaris encara que es presentin al domicili amb una acreditació que suposadament els vinculi a una empresa de gas, i recorden que és la companyia la que contacta amb l’usuari prèviament, amb antelació, per fixar la data en què un operari autoritzat realitzarà la revisió i que mai els pagaments es fan en metàl·lic sinó que apareixen en la següent factura. 

Si alguna persona és víctima d’aquesta estafa o rep una visita que pot resultar sospitosa, la Policia Local demana que se’ls avisi per tal d’identificar-los, trucant al tl. 937541020.

A tenir en compte:

– La revisió de la caldera és obligatòria cada 2 anys.

– La inspecció completa de la instal·lació ha de fer-se cada 5 anys.

Gas envasat:

– En el cas de revisió de butà, aquesta revisió és obligatòria cada cinc anys i a sol·licitud de l’interessat. El pagament s’efectuarà en el moment de la revisió. Si hi ha anomalies, el tècnic li oferirà un pressupost per la reparació. En tots els casos, el tècnic li facilitarà una còpia de l’acta de la inspecció.

Gas canalitzat:

– L’empresa contactarà sempre amb l’interessat mitjançant carta o altres mitjans.