Al setembre, matriculació a l’Escola d’Adults Els Ametllers

 

El Centre de Formació d’Adults Els Ametllers ja prepara el curs 2022-2023. Tots els cursos que farà són a la tarda. La matrícula es fa el 5 i 6 de setembre per als alumnes que hagin fet la preinscripció i a partir del 7 de setembre per als alumnes sense preinscripció.

L’escola es reserva el dret a no obrir un grup si no s’arriba a un mínim d’alumnes inscrits.

Els cursos que s’ofereixen són els següents:

Alfabetització – 1r nivell. (3 hores setmanals) la seva finalitat és iniciar la lectura, l’escriptura i el càlcul. També es fomenta l’adquisició de vocabulari i l’aprenentatge de la llengua oral. (Curs anual). Pel curs 2022-23 s’ofereixen dos grups d’alfabetització, un en català i un en castellà. És necessari cursar els dos per passar al següent nivell.

Neolectores – 2n nivell. (3 hores setmanals) la seva finalitat és millorar l’expressió de la llengua oral i escrita, la lectura i els coneixements generals. Aquest curs s’imparteix en català i castellà, per aquest motiu cal haver cursat els cursos d’alfabetització en els dos idiomes o bé superar la prova de nivell corresponent. (Curs anual)

Graduat en Educació Secundària (17 hores setmanals)

Curs per obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària (equivalent a l’ESO). Curs anual organitzat per trimestres. 

Curs de preparació a la prova d’accés a Grau Superior (390 h/curs)

Curs adreçat a superar la prova d’accés a un cicle formatiu de Grau Superior. De setembre a maig, condicionat a les dates de l’examen.

Prova d’accés a la Universitat per a Majors de 25/45 anys ( 7 hores setmanals) 

Curs adreçat a superar la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys. De setembre a abril, condicionat a les dates de l’examen.

Cursos d’anglès – nivell I, II i III (dos dies a la setmana)

Un primer curs per aprendre nocions bàsiques d’anglès, adreçat a persones que no tenen cap coneixement d’aquesta llengua. Un segon nivell adreçat a persones que tenen nocions elementals de la llengua anglesa. I un tercer nivell de continuïtat de l’idioma i consolidació del nivell A2. Cursos anuals.

Let’s travel (un dia a la setmana)

Curs destinat a crear espais de conversa per millorar la comunicació en situacions quotidianes a països de parla anglesa. Per poder accedir-hi s’ha d’acreditar un nivell entre A2 i B1 o superar una prova d’accés.

Curs d’acollida de llengua catalana (3 h setmanals)

1r nivell: Curs quadrimestral adreçat a persones nouvingudes que volen tenir un primer contacte amb la llengua catalana.

Curs d’acollida de llengua castellana (3h setmanals)

1r nivell: Curs quadrimestral d’acollida adreçat a persones nouvingudes que volen tenir un primer contacte amb la llengua castellana.

2n nivell: Curs quadrimestral adreçat a persones que volen ampliar els seus coneixements en comprensió i expressió oral i escrita de la llengua castellana.

Club de lectura (1 hora al mes)

Taller per promoure el gust per la lectura i el debat sobre el sentit dels textos. L’objectiu del qual és afavorir la comunicació entre les persones, l’adquisició de coneixements i l’estimulació de la creativitat i la imaginació.

Eines Google (3 hores a la setmana)

En el curs trimestral es resoldran qüestions per a una millora de l’organització a través del correu gmail i les seves extensions; Google Drive, una aplicació per a l’emmagatzematge de fitxers; Google Docs, com a processador de textos; Google Full de càlcul, treballa dades alfanumèriques amb fórmules estadístiques i gràfics; Google sites, una interfície senzilla per a crear pàgines web atractives.

Taller conversa en castellà (2 hores a la setmana)

Grup de continuïtat per a les persones que han cursat els nivells d’acollida de castellà.