Al setembre, matriculació a l’Escola d’Adults Els Ametllers

El Centre de Formació d’Adults Els Ametllers ja prepara el curs 2023-2024. Tots els cursos que farà són a la tarda.

La matrícula es fa per als alumnes que hagin fet la preinscripció al juny:

Del 4 al 8 de setembre: GES (Graduat en Educació Secundària), Cicles, PAU  (Proves d’Accés a la Universitat)  i Grups d’Instrumental

Del 5 al 8 de setembre: Anglès 1 i 2, Eines Google i ACTIC (Acreditació de competències en Tecnologies de la Informació i Comunicació)

Del 6 al 8 de setembre: Anglès 3 i Let’s travel

Del 7 al 8 de setembre: Llengua d’acollida catalana i castellana i Club de lectura

Per als alumnes que no han fet preinscripció, la matriculació es fa a partir del 12 de setembre.

Tots els cursos de l’Escola d’Adults són a la tarda.L’escola es reserva el dret a no obrir un grup si no s’arriba a un mínim d’alumnes inscrits.La matriculació es fa presencialment. L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 8 del vespre.  L’escola està ubicada al carrer Manuel de Falla, 1. El telèfon és el 93 759 36 94 i l’email és a8057059@xtec.cat

Els cursos que s’ofereixen són els següents:

Formació Instrumental 1  

La seva finalitat és iniciar la lectura i l’escriptura. També es fomenta l’adquisició de vocabulari i l’aprenentatge de la llengua oral.

Curs anual de 3 hores setmanals

S’ofereixen dos grups:

  • Llengua catalana FI 1 CAT
  • Llengua castellana FI 1 CAST

 Formació Instrumental 2

La seva finalitat és millorar l’expressió de la llengua oral i escrita, la lectura i els coneixements generals.

Curs anual de 3 hores setmanals

El curs s’imparteix en dues llengües:

  • 1r quadrimestre: llengua castellana FI 2 CAST
  • 2n quadrimestre: llengua catalana FI 2 CAT

 Graduat en Educació Secundària

Curs per obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària (equivalent a l’ESO).

Curs anual en dos nivells organitzat per trimestres de 17 hores setmanals

Curs de preparació a la prova d’accés a Grau Superior

Curs adreçat a superar la prova d’accés a un cicle formatiu de Grau Superior. De setembre a maig, condicionat a les dates de l’examen. Curs anual de 10 hores setmanals

Accés a la UNIVERSITAT majors de 25/45 anys

Curs adreçat a superar la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys. De setembre a abril, condicionat a les dates de l’examen. Curs anual de 7 hores setmanals PAU+25 i 5 hores setmanals PAU+45

Cursos d’anglès – nivell 1, 2 i 3

Un primer curs per aprendre nocions bàsiques d’anglès, adreçat a persones que no tenen cap coneixement d’aquesta llengua. Un segon nivell adreçat a persones que tenen nocions elementals de la llengua anglesa. I un tercer nivell de continuïtat de l’idioma i consolidació del nivell A2. Per poder accedir-hi s’ha de fer una prova de nivell.

Cursos anuals de 3 hores setmanals repartides en dos dies.

Let’s travel 

Curs destinat a crear espais de conversa per millorar la comunicació en situacions quotidianes a països de parla anglesa. Per poder accedir-hi s’ha d’acreditar un nivell entre A2 i B1 o superar una prova d’accés.

Curs anual d’1 hora i mitja a la setmana

 Curs d’acollida de català

Curs adreçat a persones nouvingudes que volen tenir un primer contacte amb la llengua catalana. Per poder accedir-hi s’ha de fer una prova de nivell. Curs quadrimestral de 3 hores setmanals.

Cursos d’acollida de castellà 

1r nivell: Adreçat a persones nouvingudes que volen tenir un primer contacte amb la llengua castellana.

2n nivell: Adreçat a persones que volen ampliar els seus coneixements en comprensió i expressió oral i escrita de la llengua castellana.

Cursos quadrimestrals de 3 hores setmanals. 

Club de lectura 

Taller per promoure el gust per la lectura i el debat sobre el sentit dels textos. L’objectiu del qual és afavorir la comunicació entre les persones, l’adquisició de coneixements i l’estimulació de la creativitat i la imaginació. Trobada 1 hora al mes

Cursos d’informàtica:

Cursos de preparació per les proves ACTIC

Curs per obtenir el certificat ACTIC emès per la Generalitat de Catalunya que certifica el nivell de competència en l’ús de les TIC. Es treballaran les competències ACTIC, en el nivell inicial de manera superficial i en el mitjà aprofundint i ampliant els continguts. L’objectiu del curs és aconseguir una bona preparació per presentar-se a la prova oficial.

Curs quadrimestral de 3 hores setmanals 

Eines Google

En el curs es resoldran qüestions per a una millora de l’organització a través del correu Gmail i les seves extensions; Google Drive, una aplicació per a l’emmagatzematge de fitxers; Google Docs, com a processador de textos; Google Full de càlcul, pel treball de dades alfanumèriques amb fórmules estadístiques i gràfics; Google sites, una interfície senzilla per a crear pàgines web atractives. Curs quadrimestral de 3 hores setmanals

Per a més informació, cliqueu aquí