Al novembre, creix l’atur al Maresme i baixa a Vilassar de Mar

Novembre ha deixat una nova repuntada de l’atur al Maresme en un valor superior al del conjunt de Catalunya que ha sumat un imperceptible 0,04% a la llista de persones sense feina i en un comportament diferent al del conjunt de la província de Barcelona que redueix el nombre de persones desocupades en un 0,24%. Tal i com recull el Report d’Atur elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, el creixement intermensual al Maresme és del 0,61%, però s’enfila al 18,59% en termes interanuals. Aquestes dades situen en 29.938 el nombre de persones inscrites com a demandants de feina a les oficines d’ocupació del Maresme i estableixen la taxa d’atur comarcal en el 14,47%, molt per sobre de la provincial (12,88%) i de la mitjana catalana (13,28%).

Pel que fa a Vilassar de Mar, la tendència és la contrària, l’atur ha baixat un 0’87% en relació a l’octubre. Hi ha 913 persones registrades a l’atur, 8 menys que a l’octubre. La taxa d’atur al nostre municipi és del 9’57%. 

A nivell comarcal,  novembre ha tancat amb un repunt de l’atur registrat respecte de l’octubre (0,60%), un increment inferior al que ha estat habitual en els darrers anys. Interanualment però, incrementa un 18,59% i trenca la tendència a la baixa dels darrers 6 anys.

L‘atur augmenta en ambdós sexes en relació als dos períodes de referència, amb increments més intensos pel col·lectiu masculí. De tota manera, les dones segueixen sent el col·lectiu més nombrós i amb una taxa d’atur més elevada; concentren prop del 56% de l’atur comarcal i la taxa d’atur s’enfila al 16,93%.

En relació al mes passat, l’atur ha repuntat, també, pel conjunt de Catalunya (0,04%) i, en canvi, ha disminuït pel conjunt de la província (-0,24%). En termes interanuals però, l’increment de l’atur ha estat intens en tots tres àmbits.

En relació al mes passat, l’atur disminueix entre les persones més joves (-5,87%) d’ambdós sexes. Interanualment incrementa en totes les edats i edat i sexe.

-El gruix de l’atur segueix concentrat en les persones amb edat més avançada (29,05%).

-Respecte de l’octubre disminueixen les demandes amb durada d’entre 3 i 9 mesos, mentre que els increments més intensos es registren en aquelles amb durada entre 9 i 15 mesos. Interanualment, les de durada màxima de 3 mesos cauen un 53,22% per bé que es doblen, i més, aquelles amb durades de 6-9 mesos (140,66%), 9-12 mesos (141,78%) i 12-15 mesos (115,82%). L’atur de molt llarga durada té un pes proper al 25%.