Al Maresme, l’atur colpeja més a les dones

Les dades del mes de febrer mostren un increment del nombre de persones aturades. En concret, un augment del 0’28 % a Vilassar de Mar i del 0’20% al conjunt de la comarca. La xifra oficial de demandants de feina a Vilassar de Mar s’eleva a 726 persones i a 23.464 al Maresme. La taxa d’atur a la nostra localitat és del 7’42 % i al conjunt és del Maresme és d’11’08.

L’atur colpeja més a les dones al Maresme. A la nostra comarca hi ha 13.421 dones aturades

La igualtat d’oportunitats en el mercat laboral continua sent una de les grans reivindicacions de les dones. La radiografia maresmenca mostra clarament que són les dones les que tenen una taxa d’ocupació més baixa (el 60,7% de les dones davant del 65,7% dels homes), una taxa d’atur més elevada i més dificultats per sortir de la situació de desocupació.

Recordem que les dones són una mica més de la meitat de la població. La seva taxa d’ocupació segueix sent inferior a la masculina. La taxa de salarització supera la masculina perquè els homes treballen més per compte propi. Tenen més contractes temporals que els homes i també més jornades parcials.Cal afegir que el 57% de l’atur registrat maresmenc és femení, encara que són menys de la meitat de la població activa (48,5%).

La situació en atur registrat s’allarga més en el cas de les dones que en el cas dels homes ja que el 58% de l’atur femení és de llarga durada i aglutinen i aglutinen més del 60% d’aquest atur de llarga durada.

L’anàlisi global de les dades de l’atur de febrer indica que, al conjunt del de la comarca , l’increment de l’atur s’ha concentrat en el grup d’edat d’entre 16 i 24 anys que actualment comptabilitza 1.314 persones en situació d’atur (el 5,64% del total de persones sense feina a la comarca). A la resta de grups d’edat es mantenen les xifres del mes anterior o no mostren cap variació.

Pel que fa a sectors econòmics, l’augment de l’atur s’ha centrat en l’agricultura amb un increment del 5,65% i en el col·lectiu de persones sense ocupació anterior  que registra un augment del 7,21%.

Interanualment, l’atur registrat ha baixat al Maresme en un 24,61%. El descens es dona en tots els grups d’edat i tant entre les dones com entre els homes. També en tots els sectors econòmics amb disminucions que oscil·len entre el 22,60% de la indústria i el 25,91% de l’agricultura.

L’atur de molt llarga durada, situació en la qual es troben 8.552 persones, és el més nombrós a la comarca. Té un pes del 36,45%, més que el mes passat. Aquest tipus d’atur ha incrementat respecte d’un any abans en un 5,88%.

En relació al mes passat, l’atur ha repuntat entre les persones més joves 16-24 anys (10,89%). Per sexe, observem diferències. L’atur juvenil incrementa en tots dos casos però en el cas de les dones ho fa en tots els grups d’edat menys en el de 35-44 anys (-2,08%) mentre que entre els homes només repunta el juvenil (13,51%) que augmenta amb més intensitat que el de les noies de la mateixa edat (7,6%). Interanualment, l’atur registrat ha baixat en totes les edats i edats i sexe.

L’atur de molt llarga durada, situació en la qual es troben 8.552 persones, és el més nombrós i té un pes del 36,45%, més que el mes passat. Les diferències per sexe són rellevants; mentre que aquest té un pes del 40,55% entre les dones, baixa fins al 30,97% en el cas dels homes, encara que en tots dos casos és elevat.

Per sectors, l’atur ha repuntat en el primari (9,97%), la indústria (1,64%) i les persones SOA, Sense Ocupació Anterior, (1,01%). L’increment en el primari i en les persones Sense Ocupació Anterior es concentra en el col·lectiu femení i l’augment en la indústria en el masculí. La comparativa interanual indica una reducció de l’atur en tots els sectors i sectors i sexe.

Més del 26% de les persones desocupades demanden una ocupació elemental i prop d’un 25% demanden una ocupació de treballador dels serveis personals, restauració i/o venedors.

Les dades municipals d’atur registrat indiquen que, en relació al mes passat, aquest ha repuntat en 19 municipis, entre els quals es troba Vilassar de Mar, en 3 s’ha mantingut i en 8 ha baixat. En canvi, interanualment, ha baixat en tots els municipis.

Les taxes d’atur es mouen en una forquilla àmplia de valors; del 5,01% d’Alella al 17,62% de Pineda de Mar.