Al juny, preinscripcions a l’Escola Municipal d’Adults (curs 2014-2015)

Cartell Escola AdultsL’Escola Municipal d’Adults “Els Ametllers” obre preinscripcions per a l’oferta formativa del curs 2014-2015. Les dates van del 10 al 20 de juny en horari de tarda, de 16 a 20 h, i els dies 23, 26, 27 i 30 de juny en horari de matí, de 9.30 a 14 h. Consulteu l’oferta formativa a continuació.

  • Oferta formativa curs 2014-2015

– Instrumental i Cultura General (tres dies a la setmana)

1r nivell: la seva finalitat es iniciar o consolidar la lectura, l’escriptura i el càlcul.

2n nivell: millorar l’expressió de la llengua escrita, la lectura i els coneixements generals.

– Graduat en Educació Secundària (de dilluns a divendres)
Curs per obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària (equivalent a l’ESO). Curs anual organitzat per trimestres.

– Curs de Preparació a la prova d’accés a Grau Superior (de dilluns a divendres)
Curs adreçat a superar la prova d’accés a un cicle formatiu de Grau Superior. (Setembre – Maig condicionat a les dates de l’examen)

– Prova d’Accés per a Majors de 25 anys (de dilluns a divendres) NOVETAT
Curs adreçat a superar la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys. (Setembre- Maig condicionat a les dates de l’examen)

– Iniciació a l’anglès (dos dies a la setmana)
Curs per aprendre nocions bàsiques d’anglès. Adreçat a persones que no tenen cap coneixement d’aquesta llengua.

– Anglès nivell 2 (dos dies a la setmana) NOVETAT
Curs adreçat a persones que tenen nocions elementals de la llengua anglesa.

– COMPETIC Inicial (dos dies a la setmana)
Curs anual on s’aprèn a utilitzar les funcions bàsiques d’un equip informàtic i del seu sistema operatiu. També a emprar un processador de textos per crear, tractar, elaborar i presentar informació i textos. Així com conèixer els serveis disponibles a la xarxa d’Internet per a la cerca, l’intercanvi i la compartició d’informació.

– Català i Castellà d’acollida (dos dies a la setmana)
Cursos adreçats a persones nouvingudes que volen tenir un primer contacte amb la llengua catalana o castellana. Curs quadrimestral

– Català i Castellà Bàsic (dos dies a la setmana)
Cursos adreçats a persones que ja tenen assolit el nivell d’acollida de llengua i necessiten ampliar els seus coneixements en comprensió i expressió oral i escrita de la llengua catalana o castellana. Curs quadrimestral

* Tots els cursos de l’Escola d’Adults són a la tarda.

  • DATES DE PREINSCRIPCIÓ (juny):

Del 10 al 20 de juny (horari de 16 a 20 h)

Dies 23, 26, 27 i 30 de juny (horari de 9.30 a 14 h )

  • DATES DE MATRÍCULA (setembre):

Horari de tarda de 16 a 20 h:

– Alumnes del centre amb preinscripció i admesos a la llista de PACFGS i PA + 25: dies 3,4 i 5 de setembre de 2014

– Alumnes nous amb preinscripció i alumnes en llista d’espera el juliol de la PACFGS i PA + 25: dies 8, 9 i 10 de setembre de 2014

– Alumnes sense preinscripció: dies 15 i 16 setembre de 2014

  • Més informació:

C. Manuel de Falla, baixos 1
Vilassar de Mar
Tel. 93 759 36 94
c/e: a8057059@xtec.cat
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002106681711
https://sites.google.com/site/cfaelsametllers/