Al juny, preinscripcions a l’Escola Municipal d’Adults (curs 2013-2014)

Escola AdultsL’Escola Municipal d’Adults “Els Ametllers” de Vilassar de Mar obre preinscripcions per a l’oferta formativa del curs 2013-2014. Per als alumnes del centre les dates de preinscripció van del 3 al 7 de juny, i per als alumnes nous del 10 al 17 de juny.

L’ oferta formativa per al pròxim curs 2013-2014 està formada pels següents cursos:

– Instrumental i Cultura General (tres dies a la setmana). Dos nivells.

1r nivell: iniciar o consolidar la lectura, l’escriptura i el càlcul.

2n nivell: millorar l’expressió de la llengua escrita, la lectura i els coneixements generals.

– Graduat en Educació Secundària (de dilluns a divendres). Curs per obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària (equivalent a l’ESO). Curs anual organitzat per trimestres.

– Curs de preparació a la prova d’accés a Grau Superior (de dilluns a divendres). Curs adreçat a superar la prova d’accés a un cicle formatiu de Grau Superior. (Setembre-Maig, condicionat a les dates de l’examen).

– Iniciació a l’anglès (dos dies a la setmana). Curs per aprendre nocions bàsiques d’anglès. Adreçat a persones que no tenen cap coneixement d’aquesta llengua.

– Iniciació a la informàtica (dos dies a la setmana). Curs per iniciar-se en l’ús de l’ordinador, el Windows i el Word. Curs trimestral.

– Informàtica bàsica (dos dies a la setmana). Assolir coneixements en l’ús de Windows, Word, Internet i correu electrònic. Curs trimestral.

– Mòduls d’informàtica (dos dies a la setmana). Cursos d’informàtica adreçats a conèixer o aprofundir en l’ús dels programaris concrets d’Excel, Power Point, Xarxes Socials, Programari lliure, etc. Curs trimestral.

– COMPETIC 1 (dos dies a la setmana). Adreçat a persones que tenen coneixements del funcionament de l’ordinador, tractament de textos, ús del correu electrònic i de la cerca d’informació per Internet. Els continguts seran crear i utilitzar fulls de càlcul i aplicar-los a les activitats que requereixen l’ús d’operacions i funcions, participar activament a una xarxa social, aportant continguts i interactuant amb d’altres persones, i tractar la informació gràfica, sonora i imatges fixes i en moviment. Curs anual.

– Català i castellà d’acollida (dos dies a la setmana). Cursos adreçats a persones nouvingudes que volen tenir un primer contacte amb la llengua catalana o castellana. Curs trimestral.

– Català i castellà bàsic (dos dies a la setmana). Cursos adreçats a persones que ja tenen assolit el nivell d’acollida de llengua i necessiten ampliar els seus coneixements. Dos trimestres.

DATES DE PREINSCRIPCIÓ:

Alumnes del centre: del 3 al 7 de juny de 2013

Alumnes nous: del 10 al 17 de juny de 2013

Horaris preinscripció: de 15.30 a 20 hores

Observacions:

– L’horari de tots els cursos és a la tarda.

– L’escola es reserva el dret a no obrir un grup si no s’arriba a un mínim d’alumnes inscrits.

– La preinscripció no assegura plaça en el grup fins que no es fa efectiva la matrícula el mes de setembre.