Ajuts municipals covid-19 al teixit comercial

L’Ajuntament de Vilassar de Mar ha fet dues convocatòries de subvencions, amb un import total de 292.977,93 euros. Esther López, regidora de Promoció Econòmica, ha explicat que l’objectiu és contribuir a reactivar l’activitat econòmica del teixit comercial de la vila i pal·liar els efectes econòmics causats per la crisi del coronavirus en aquest sector.

Al juny de 2020, es va aprovar la primera convocatòria per a la concessió de subvencions per al manteniment i represa de les activitats comercials del municipi com a conseqüència de la situació generada per la covid-19 i al novembre es van atorgar les subvencions a un total de 99 empreses, per un import de 162.977,93 euros. Els beneficiaris van ser principalment petits comerços, negocis de l’àmbit de la restauració i d’altres serveis de proximitat, constituïts per professionals autònoms o petites societats amb menys de deu treballadors.

Al desembre de 2020, es va aprovar la segona convocatòria d’ajuts especialment dirigits a les petites empreses i professionals afectats per les restriccions de la covid-19 durant el període comprés d’octubre a desembre de 2020, i on també podien acollir-se aquells negocis obligats a tancar durant el període de març a juny de 2020 que no haguessin sol·licitat la subvenció en la primera convocatòria. En aquesta segona convocatòria, que ha concedit un total de 130.000 euros, s’han presentat 109 sol·licituds, de les quals 86 han rebut subvenció. El 16 d’abril es va notificar a les persones interessades el resultat i ja s’ha procedit al pagament dels ajuts. En la seva majoria, els beneficiaris corresponen a empreses de restauració, serveis d’estètica i bellesa, centres educatius que realitzen activitats extraescolars i centres esportius, però també hi ha altres tipus d’activitats, especialment de comerç al detall. L’import màxim concedit a cada sol·licitant ha estat de 3.000 euros