Adif avança en les obres per a la protecció de la infraestructura ferroviària en el tram Mataró-Cabrera

Adif està avançant en els treballs de protecció de la infraestructura ferroviària en el tram Mataró-Cabrera de Mar de la línia Barcelona-Mataró-Maçanet. L’objectiu principal és consolidar i reparar les proteccions d’escullera existents i pal·liar els efectes generats pels temporals marítims.


Davant els condicionants derivats de l’actual situació d’alarma sanitària, a més dels últims dies d’intenses pluges i per la pròpia complexitat de l’actuació, Adif continua treballant per intentar que aquestes circumstàncies tinguin el menor impacte possible sobre l’execució de l’obra.


Aquesta actuació en aquest tram és considerada prioritària per la reiteració d’episodis amb seriós impacte tant sobre la infraestructura ferroviària com sobre les instal·lacions de seguretat i senyalització, motivats per l’efecte de l’onatge sobre les vies, en un punt en què la traça discorre pràcticament al costat de la mar.

Davant els continus efectes adversos que els temporals marítims provoquen sobre la infraestructura i les instal·lacions ferroviàries (interrupcions parcials o totals per inundacions i afectacions als sistemes d’electrificació i instal·lacions de seguretat i comunicacions), Adif, que ja s’ha realitzat de forma periòdica un conjunt d’intervencions preventives i / o correctives, ha dissenyat un seguit d’actuacions per tal de reduir substancialment aquesta problemàtica.

D’aquesta manera, es pretenen reparar els danys causats, minimitzar aquestes afectacions i que les condicions meteorològiques adverses no generin més efectes nocius sobre la plataforma i les instal·lacions ferroviàries en una zona molt sensible, assegurant una prestació de servei en correctes condicions.

Aquesta actuació, que compta amb un pressupost estimat de més de 12 milions d’euros (sense IVA), es concentra en reparar la protecció ja existent enfront dels temporals marins.

S’està actuant en més de 2,2 km de la línia, concretament en el tram entre Mataró i Cabrera de Mar, i els treballs es realitzen sense afectar de manera total o parcial a les circulacions de les línies R1 i R11 de Rodalies.

Aquesta actuació es porta a terme d’acord amb els mecanismes previstos en la legislació vigent i en coordinació amb la Direcció General de la Costa i de la Mar, dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica, organisme amb el qual Adif seguirà gestionant l’execució de noves actuacions similars en l’àrea del Maresme.

La decisió d’Adif de realitzar aquests treballs es justifica pels efectes dels temporals marítims, l’últim dels dies 23 i 24 d’octubre, quan es van registrar onades d’aproximadament 3 metres d’altura, segons les dades recollides per l’AEMET.


En el tram on s’està actuant es restitueix i reforça la secció existent mitjançant dues capes d’escullera recolzades en un filtre de dues capes d’escullera integrades en una estructura de nucli que descansa al seu torn sobre l’escullera existent.

De forma paral·lela, es contemplen un altre tipus de mesures sobre la infraestructura com tractaments de reforç mitjançant micropilots per preservar l’estabilitat estructural del terraplè, i la reparació de l’escullera existent .

Així mateix, s’establiran mesures preventives addicionals, que inclouran la definició de llindars que permetin establir restriccions de trànsit amb caràcter preventiu en base a les dades d’alertes proporcionades per l’AEMET.

També s’inclou una instrumentació de la plataforma ferroviària que permeti controlar l’estabilitat de la mateixa mitjançant la col·locació de inclinòmetres i claus d’anivellament, abans, durant i després de l’execució dels treballs.