Adequació del carrer Sant Genís, que tindrà voreres més amples

L’Ajuntament de Vilassar de Mar durà a terme la primera fase de les obres d’urbanització per adequar com a vial urbà el tram de l’actual carretera de Cabrils, entre la carretera N-II fins a l’altura del carrer Santa Maria, i d’altres vials del seu entorn.

22_Carrer Sant GenísAquestes obres tenen previst començar el proper dilluns 24 de març amb l’actuació d’ampliació de voreres al carrer Sant Genís, en el tram comprès entre el carrer Buenos Aires i la carretera de Cabrils. Mentre durin les obres (aproximadament un mes) es tancarà al trànsit rodat. Atès que els aparcaments existents desapareixeran, s’està habilitant com a aparcament l’espai de l’antic Patronat que quedava per urbanitzar.

La Policia Local i l’empresa constructora Vialitat i Serveis, SA, adjudicatària de les obres, vetllaran per tal que l’afectació del trànsit sigui el mínim possible. Per a qualsevol dubte sobre les obres es pot contactar amb els Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament al telèfon 937542400.

D’altra banda, el dia 31 de març està prevista una altra actuació per acabar de reconvertir en carrers de prioritat invertida els següents vials: carrer Santa Isabel (entre Sant Ignasi i Rector Bartrina), De la Pau (entre Sant Ignasi i Montserrat), Rector Bartrina (entre De la Pau i Santa Isabel) i Sant Ignasi (entre pl. del Círcol i carretera de Cabrils).