Actuació per solucionar les acumulacions d’aigua al carrer Sant Ramon

Del 4 al 8 de novembre, l’empresa encarregada de l’obra del carrer Sant Ramon porta a terme les actuacions necessàries per evitar alguns punts d’acumulació d’aigua que es produeixen al lateral de la calçada quan plou. Les actuacions tenen una durada prevista d’una setmana durant la qual es produiran talls puntuals de trànsit entre les 8 i les 19 h, al carrer Sant Ramon, entre Mont i Montevideo.

Cal recordar que l’Ajuntament no ha recepcionat l’obra de transformació del carrer Sant Ramon en via de plataforma única i prioritat invertida en comprovar que hi havia punts que, per problemes amb els pendents, no desaiguaven bé i acumulaven aigua quan plovia. Des de l’Ajuntament s’ha requerit a l’empresa constructora perquè ho solucionés.

(Fotografies realitzades per Xavi Puig)