A l’octubre es renovarà una part de la Comissió de Pressupostos Participatius

L’Ajuntament està iniciant els Pressupostos Participatius 2022-2023 on la ciutadania, mitjançant un procediment de participació ciutadana, podrà decidir en què invertir una part del pressupost municipal. La Comissió que vetlla pel bon funcionament de tot el procés està formada per representants polítics i ciutadania a parts iguals. Si vols formar part de la Comissió i encara no formes part del Registre de Participació Ciutadana, tens temps fins al 6 d’octubre per inscriure-t’hi.

Per a aquesta nova edició dels Pressupostos Participatius cal renovar una part dels ciutadans i ciutadanes que formen part de la Comissió, i per això a partir del 7 d’octubre es farà un sorteig públic entre totes les persones que formin part del Registre de Participació Ciutadana de l’Ajuntament. S’escolliran  dues persones que s’incorporaran de forma voluntària a la Comissió de Pressupostos Participatius.

Entre les funcions de la Comissió hi ha vetllar per la participació efectiva de la ciutadania en tot el procés, escollir les propostes que aniran a votació popular i fer el seguiment de l’execució dels projectes.

Sistema de designació de membres:

Per designar les persones que formaran part de la Comissió, es farà un sorteig públic. Quedaran designades com a candidates les tres primeres persones que surtin al sorteig, seguint els criteris de paritat que s’estableixen per a la composició de la Comissió, i es continuarà per elaborar dues llistes més de 12 persones cadascuna, una de dones i una d’homes, que quedaran com a suplents.L’Ajuntament posarà això en coneixement de les tres persones designades per tal d’obtenir el seu consentiment. En cas que la persona declini l’oferiment, quedarà automàticament designada la primera persona del mateix sexe que figuri a la llista de suplents. Es repetirà el procediment fins que tots els membres hagin acceptat el càrrec. Les persones designades tindran assignat el càrrec per dos anys.

Com fer la inscripció?

Poden inscriure’s les persones majors de 16 anys empadronades a Vilassar de Mar. Les persones interessades hauran d’omplir el full d’instància genèrica que es troba a l’apartat “Tràmits i gestions” de la web municipal o a l’Oficina Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC).