8 i 9 de juny, nous dies per inscriure’s al Casal d’estiu municipal

L’Ajuntament de Vilassar de Mar davant la gran demanda i per tal de poder atendre totes les peticions ha donat a conèixer nous dies per fer les inscripcions al Casal d’estiu municipal. Seran els dies 8 i 9 de juny, en horari de 17 h a 20 h, a l’Escola Nàutica (carrer Santa Eulàlia, 40).


Documentació per a la inscripció:
– 1 fotografia mida carnet.
– 1 fotocòpia de la targeta sanitària del nen/a.
– 1 fotocòpia del Carnet de vacunacions.
– Full d’inscripció i autoritzacions signades pel pare/mare i/o tutor (el full d’inscripció es repartirà del 17 al 21 de maig a l’Escola Nàutica).
Característiques del Casal:
Edat: De 3 fins a 14 anys.
Lloc: CEIP Escola del Mar.
Dates: Del 28 de juny al 30 de juliol i del 30 d’agost al 3 de setembre.
Horari:
Acollides de 8 a 9 i de 17 a 18 h
Casal de 9 a 13 h
Casal de 9 a 13 h i de 15 a 1 7h
Menjador de 13 a 15 h
Preus:
Acollida matinal i tardes: 14,10 euros setmana
Casal de 9 a 13h: 34,75 euros (preu setmanal)
Casal de 9 a 13h i de 15 a 17 h: 44,50 euros (preu setmanal)
Preu menjador per setmana: 25,50 euros
Preu per sortida: 15,15 euros.

Leave a Reply