423 persones participen en l’enquesta per elaborar el futur Reglament de Participació

Del 29 d’octubre al 12 de novembre, l’Ajuntament de Vilassar de Mar ha recollit l’opinió de la ciutadania a través d’una enquesta que servirà per acabar d’elaborar el primer Reglament de Participació de Vilassar de Mar que s’està duent a terme. L’enquesta, anònima, ha rebut la resposta de 423 persones, el 46% de les quals amb edats de 40 a 59 anys, seguides per un 26% de 60 a 79 anys i un 22% de 25 a 39 anys.

Per donar transparència a la informació recollida, podeu consultar les respostes obtingudes al següent pdf.

La tardor de 2020, representants dels diversos grups municipals van conformar la comissió de redacció per a l’impuls del primer Reglament de Participació de Vilassar de Mar. L’objectiu de la comissió era definir els instruments i els mecanismes perquè la ciutadania pugui involucrar-se activament en la presa de decisions. Les persones promotores han elaborat una proposta de Reglament, després d’analitzar les diferents normatives que regulen la participació a Catalunya. La proposta de la comissió ha estat analitzada per un equip extern d’especialistes en participació pública ciutadana i s’ha dut a fase de deliberació. Un cop recollides les respostes de l’enquesta ciutadana , la comissió de redacció, amb el suport dels serveis jurídics, integrarà el text final que es durà a aprovació del Ple municipal.