23 denúncies per ús fraudulent de targetes d’estacionament de mobilitat reduïda

 

La Policia Local de Vilassar de Mar, des del mes d’octubre de 2022, ha denunciat un total de 23 persones per un mal ús o un ús fraudulent de les targetes d’estacionament de persones amb mobilitat reduïda.

A l’octubre, la Policia Local va posar en marxa una campanya per evitar l’ús fraudulent d’aquestes targetes i en aquests mesos la infracció més habitual que s’ha detectat ha estat la utilització de la targeta per una persona que no estava legitimada. També hi ha denúncies per fer còpies de la targeta per a un ús particular no autoritzat.

Les sancions corresponents a aquests tipus d’infraccions poden suposar responsabilitats administratives amb multes econòmiques, i en casos més greus, responsabilitats penals.

Les targetes de mobilitat reduïda (TMR) són tramitades pels ajuntaments quan el titular sol·licitant aporta un informe favorable (expedit pel Departament de Drets Socials de la Generalitat) on consta expressament que supera el barem de mobilitat reduïda exigit per concedir-la.

La targeta, d’ús personal i intransferible, autoritza la persona titular o persona autoritzada a estacionar el vehicle en algunes zones on la resta de conductors no ho poden fer: específicament, a les places reservades per a persones de mobilitat reduïda i, a més a més, en d’altres espais com zones blaves, zones de càrrega i descàrrega i illes de vianants (sempre que l’estacionament no ocasioni molèsties ni perill per a la resta d’usuaris).

Es considera ús fraudulent de la targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda:

  • El fet d’emprar-la en absència del titular.
  • El fet d’utilitzar una targeta amb dades manipulades o una reproducció o una falsificació del document original.
  • El fet de reproduir o falsificar targetes destinades a la comercialització.