16.080 vilassarencs i vilassarenques estan cridats a les urnes diumenge a les Eleccions al Parlament

El diumenge 12 de maig tindran lloc les eleccions al Parlament de Catalunya. Els col·legis electorals estaran oberts des de les 9 del matí i fins a les 8 del vespre. A Vilassar de Mar hi haurà sis col·legis electorals, els mateixos que a les darreres eleccions municipals, i 25 meses, dues més que a les municipals. Així l’Escola Pérez Sala passa de cinc a sis meses i l’Ajuntament de 2 a 3 meses. La població vilassarenca cridada a les urnes està formada per 16.080 persones.

Els col·legis electorals són els següents:  

  • Escola Pérez Sala (av. Montevideo, 40): 6 meses
  • Escola del Mar (carrer Jeroni Anyè, 2-12): 5 meses
  • Escola Vaixell Burriac (Av. Eduard Ferrés, 81): 3 meses
  • Escola els Alocs (entrada pel carrer Santa Eugènia, 74): 4 meses
  • Institut Pere Ribot (carrer Santa Eugènia, 62-72): 4 meses
  • Ajuntament (plaça de l’Ajuntament, 6): 3 meses

Per poder votar, és obligatori estar inscrit al cens electoral. Amb caràcter general, poden votar totes les persones de nacionalitat espanyola, majors d’edat el dia de la votació i empadronades a Ca­talunya. Els ciutadans que compleixen 18 anys el dia de les eleccions, poden votar. També poden votar les persones amb nacionalitat espanyola que resideixen permanentment a l’estranger que han tingut a Catalunya el darrer veïnatge administratiu i que estan inscrites al cens CERA i les residents temporals a l’estranger (ERTA) també poden votar, tot i que ho han de sol·licitar prèviament.

Des de la convocatòria de les eleccions i fins al 2 de maig ha estat obert el termini per votar per correu.