13 milions d’euros en subvencions per a joves autònoms

Enguany, es destinaran 13 milions d’euros en subvencions per a joves autònoms. Ho poden demanar en les edats compreses entre els 18 i els 29 anys i que tinguin la intenció d’arrencar un negoci; un màxim de 15.120 euros és la subvenció per cap. Temps màxim per a presentar la teva proposta? El 20 de setembre.

La subvenció la poden demanar tots els i les joves que tinguin entre 18 i 29 anys en el moment que comencin l’activitat com a persones autònomes. Abans de demanar-la cal que et donis d’alta al Programa de Garantia Juvenil, i un cop fet, donar-se d’alta com autònom. Necessitaràs DNI electrònic i certificat digital.

Si has rebut aquesta ajuda anteriorment, entre els anys 2017 i 2020, no ho podràs demanar.

Un cop demanada l’ajuda, s’ha de mantenir i acreditar la continuïtat de l’activitat econòmica o professional de divuit mesos de manera ininterrompuda. Si això no passa, s’haurà de retornar tota la subvenció o només una part, segons els mesos que hagi durat l’activitat econòmica. A més, durant tot aquest temps no es pot tenir cap contracte, és a dir, no es pot ser assalariat.

D’altra banda, és obligatori mantenir el domicili fiscal a Catalunya i certificar que s’ha fet alguna activitat formativa vinculada al negoci iniciat.

Les sol·licituds les pots enviar fins al 20 de setembre a les 3 de la tarda. Per entregar-ho, virtualment a través del Canal Empresa o a través de la web de tràmits de la Generalitat.

S’hi poden presentar tots els i les joves que tinguin el domicili fiscal a Catalunya, i aquesta és la gran novetat d’aquest 2023, s’ha reservat una partida de mig milió d’euros per qui visqui en un poble de menys de 500 habitants.

Per considerar això, cal tenir el domicili fiscal en un d’aquests pobles. Tots els detalls sobre aquesta subvenció per a joves autònoms es pot consultar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

A Catalunya hi ha almenys mig milió de treballadors autònoms i al voltant de 30.000 tenen menys de trenta anys.

L’any passat, 1.358 persones d’entre 18 i 29 anys es van beneficiar d’aquest ajut per al foment de l’autoocupació de joves del Departament d’Empresa i Treball.