Aquest dijous, ple ordinari a les 8 del vespre

Aquest dijous 29 novembre se celebra sessió plenària ordinària a l’Ajuntament de Vilassar de Mar a partir de les 8 del vespre. L’ ordre del dia consta de 14 punts. Vilassar Ràdio la retransmetrà en directe i n’oferirà un ampli resum l’endemà divendres a l’espai “Crònica”, a les 13h, 16h i 19’30h.

Ordre del dia:

I.-PART RESOLUTÒRIA

0. Aprovació de l’acta anterior del dia 20/09/2012 i 30/10/2012.

1. Elecció del jutge de pau de Vilassar de Mar.

2. Aprovació del Pla local de joventut de Vilassar de Mar 2012-2016 i la seva presentació a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

3. Sol·licitud a la Diputació de Barcelona de traspàs de la titularitat del tram de la carretera BV-5022 (Vilassar de Mar a Cabrils) entre el PK 0+000, coincident amb la carretera N-II, i el PK 0+596, actualment de titularitat de la Diputació de Barcelona, amb motiu de les obres d’intersecció a la cruïlla de dita carretera BV-5022 i l’av. de Carles III, T. M. Vilassar de Mar.

4. Aprovació definitiva del reglament d’usos dels locals municipals de Vilassar de Mar.

5. Aprovació del reglament del Mercat Municipal.

6. Aplicació de la jornada general de treball en el sector públic.

7. Millora de la prestació d’incapacitat temporal, en aplicació del que disposa el reial decret llei 20/2012.

8. Supressió de la paga extraordinària de desembre i disminució de dietes als càrrecs polítics de l’Ajuntament de Vilassar de Mar.

9. Moció del grup municipal de CiU a favor de la finalització de tot l’arc mediterrani.

10. Moció del grup municipal de la CUP en contra de la instal·lació d’una antena de telecomunicacions a Sant Mateu.

11. Moció del grup municipal de la CUP per la declaració municipal d’independència.

12. Moció del grup municipal d’ERC per a la declaració d’independència de Catalunya.

13. Moció del grup municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament de Vilassar de Mar per donar suport a la campanya ‘No amb el meu mòbil’.

14. Autorització i aval préstec de la Societat Anònima Municipal per import de 13.500.000 d’euros.

II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PER PART DEL PLE:

  1. Decrets de l’alcaldia.
  2. Precs i preguntes.