Valoració de la Regidoria de Medi Ambient

  •  

La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vilassar de Mar ha fet arribar a Vilassar Ràdio una valoració del funcionament i els nivells de reciclatge assolits pel que fa al contenidor groc durant les primeres setmanes d’implantació del sistema d’illes ecològiques, sistema que substitueix la recollida de la brossa porta a porta, que només es manté a nivell comercial pel que fa a matèria orgànica, paper i rebuig.  La valoració realitzada , pel que fa a la fracció de “envasos lleugers” (que van al contenidor groc),  és positiva tot argumentant que el nivell d’impropis ha passat del 21,29 %, el millor resultat obtingut en els darrers mesos del porta a porta amb la caracterització del 2 d’abril de 2008, al 16,68 % amb els contenidors amb boca adaptada, amb dades de la caracterització del 19 de maig de 2008. La valoració surt al pas de les crítiques rebudes en referència a aquest contenidor.

En referència a les crítiques rebudes pel contenidor groc, la Regidoria de Medi Ambient recorda que en aquest contenidor s’han de llençar els envasos lleugers, concretament els assimilables a domèstics fets de plàstic o metàl•lics o brics. Per assegurar que els usuaris hi llencin aquests residus, es recorda que s’han dissenyat unes boques adaptades que no permeten llençar-hi envasos superiors a 5 litres i, com a excepció, amb una mica d’esforç, s’hi poden llençar les garrafes d’aigua de 8 litres. Els envasos superiors a aquesta mida es consideren estrictament comercials i s’han de llençar a la deixalleria. La Regidoria explica que “això no és així perquè l’Ajuntament ho vulgui, és així perquè Ecoembes, que és l’entitat que ofereix el conveni més beneficiós per al nostre municipi, determina els envasos que s’hi poden abocar”.

Tanmateix, tot i que els envasos de menys de 5 litres hi càpiguen sencers, sense plegar, se subratlla que és totalment imprescindible plegar tots els envasos, perquè es puguin abocar fàcilment pel forat adaptat i perquè n’hi càpiguen més dins del contenidor, de manera que s’estalvien emissions d’efecte hivernacle perquè no cal fer tants viatges.

La Regidoria de Medi Ambient recorda que els contenidors són de 3.200 litres. Si s’hi llencen garrafes de 5 litres sense plegar n’hi cabrien entre 500 i 600, comptant que queden espais importants entre elles. En canvi si es pleguen el volum que ocupen pot ser fins a 5 vegades inferior i els espais que deixen entre elles són més petits. Per tant, es poden arribar a recollir entre 2.000 i 3.000 ampolles de 5 litres plegades. En el pitjor dels casos, s’està gairebé quadruplicant la quantitat recollida de garrafes en una sola recollida.

Tot i així, la incidència més comuna referent al contenidor groc és que hi ha usuaris que es queixen de no poder posar-hi la bossa sencera perquè porten una bossa molt grossa.

La Regidoria de Medi Ambient aconsella: 
1. Llençar els envasos d’un en un, com s’ha fet sempre amb els contenidors de vidre i ja tothom s’ha acostumat. És la millor opció per aprofitar l’espai del contenidor i posteriorment poder fer un millor reciclatge.
2. Ara que ja no cal acumular la brossa a casa, fer bosses més petites de manera que es puguin llençar a diari pel forat adaptat.
3. Anar amb la bossa sense tancar i encarar-la al forat, se sacseja una mica i els envasos aniran caient a dins. Per fer això, s’ha d’anar en compte de no llençar cap element que pugui tallar, ja que al sacsejar la bossa ens podríem fer mal. Es recomana, per exemple, tenir cura de separar-los i llençar-los en una bossa més petita apart.

Les boques adaptades estan pensades per dissuadir als incívics de llençar-hi residus que no toquen, “impropis”. Això és especialment important perquè la fracció d’envasos lleugers, com els seu propi nom indica, pesa molt poc, per tant, si s’hi tiren coses que no toquen, proporcionalment, els impropis pesen molt més. Es recorda que malauradament, per aquest fet, amb tres o quatre incívics que hi llencessin qualsevol cosa, es malbarataria tot l’esforç de les persones que s’han escarrassat a separar correctament.

Pel que fa a les primeres dades obtingudes, el nivell d’impropis ha passat del 21,29%, que és –segons la Regidoria de Medi Ambient- el millor resultat obtingut en els darrers mesos del porta a porta amb la caracterització del 2 d’abril de 2008, al 16,68 % amb els contenidors amb boca adaptada, amb dades de la caracterització del 19 de maig de 2008. Això suposa, a parer del govern, un benefici directe per al municipi i per al procés de reciclatge, ja que és molt més eficient quan es té pocs impropis.

La Regidoria de Medi Ambient ha fet arribar a Vilassar Ràdio aquesta taula amb dades oficials d’Ecoembes de l’històric d’impropis des d’agost de 2005  i el promig total del porta a porta i des de l’inici del govern actual:

12/08/2005 24,59%   19/01/2007 23,39%
19/08/2005 19,47%   02/03/2007 31,31%
30/09/2005 25,87%   16/03/2007 31,30%
02/11/2005 47,94%   29/06/2007 20,76%
24/04/2006 36,82%   06/07/2007 25,74%
20/06/2006 16,20%   28/08/2007 21,06%
25/08/2006 40,59%   02/10/2007 22,50%
29/09/2006 55,18%   02/04/2008 21,29%
01/12/2006 30,06%   15/04/2008 23,95%
05/12/2006 40,76%   Promig PaP 29,19%
12/12/2006 25,06%   Promig PaP govern actual 22,55%
19/05/2008  1r resultat del sistema de contenidors 16,68%
Durant el mes d’abril, a falta de les dades de maig on el sistema serà 100% del sistema de contenidors, també han augmentat els quilos recollits respecte els mesos anteriors. Concretament al gener de 2008 es van recollir 31.760 kg, al febrer 32.620 kg i al març 28.420 kg . A l’abril, que ja coexistien els dos sistemes, va pujar la quantitat recollida a 39.120 kg.

Segons la Regidoria de Medi Ambient, el nou sistema de recollida de contenidors “easy” és molt innovador i, tenint en compte que implica un canvi substancial respecte el porta a porta, considera que és normal que hi hagi un temps d’adaptació. No obstant, els usuaris, segons el govern, no han manifestat especialment cap dificultat a l’hora de fer-ne ús, exceptuant el contenidor groc. Per això, un cop s’ha obtingut les primeres dades, la Regidoria de Medi Ambient destaca els bons  resultats d’aquesta fracció i  creu que l’aposta per les boques adaptades en el contenidor d’envasos lleugers és prou enraonada.  La Regidoria de Medi Ambient és coneixedora de les “reticències d’alguns usuaris perquè és més complicat llençar aquesta fracció que abans, cosa que també en som conscients i estem oberts a trobar millores”

La Regidoria de Medi Ambient acaba assenyalant que “si es fa una valoració objectiva dels resultats, és evident que hi ha una millora” i afegeix que “es convida a tothom que s’uneixi a l’esforç, que ja fan molts ciutadans, per millorar dia a dia i poder consolidar un Vilassar de Mar més sostenible”.

Pel que fa a la resta de fraccions, ha avançat que les dades de les què disposa ara per ara pel que fa als nivells de reciclatge assolits són “esperançadores” i “encoratjadores”.

Leave a Reply