Ritual de Paquita Bruixa 6 d’abril

  •  
Ja podeu escoltar el ritual de Paquita Bruixa en que ens va parlar de com portar diners a casa. Ritual que podem fer de dilluns a dissabte, a casa i com sempre descalços.