•  

El ple del 18 de setembre va aprovar, de forma inicial, l’ordenança que regula la venda ambulant i no sedentària al municipi relativa al mercat setmanal dels dijous. Tots els grups municipals hi van votar a favor i van felicitar la regidora de Comerç per la iniciativa.
L’ordenança regula aspectes bàsics que fins ara no estaven estipulats com el tipus de parada que hi pot anar, els metres que pot ocupar, el tipus de productes que es poden vendre, els criteris a seguir per renovar llicències, les normes de conducta que han de seguir els botiguers dins el propi espai de venda o les mínimes distàncies que s’han de mantenir entre parades.


Altres punts:
– Aprovació, per unanimitat, de l’acta de la sessió del dia 31 de juliol.

– Delegació a la Junta de Govern Local de les competències respecte de l’establiment i regulació dels preus públics. Es tracta de tornar a la Junta de Govern Local aquestes competències delegades a aquest òrgan des de l’any 1988 i que es van revocar el 2005 per la situació minoritària en què es trobava l’equip de govern, aleshores format pel PSC. El punt es va aprovar amb els vots a favor de CiU i PSC i en contra d’ERC, ICV i PP.

– Acceptació de la subvenció atorgada a aquest ajuntament com a titular d’una llar d’infants. La subvenció té un import de 234.000 euros. Vots: Unanimitat.
– Adaptació de les barreres de protecció metàl•liques de la xarxa viària per models més segurs. L’objectiu de la proposta és adaptar els elements de protecció presents a la xarxa viària del municipi per garantir la seguretat dels motoristes i ciclistes. Vots: Unanimitat.
– Aprovació del compte general de l’Ajuntament de 2007, que comprèn el de la pròpia entitat, el del Patronat Municipal d’Escoles Bressol i el de Vilassar, Societat Municipal de Promocions Urbanes, SA. Es va aprovar amb els vots a favor de CiU i PSC i l’abstenció d’ERC, ICV i PP.

El centre social del carrer Sant Roc portarà el nom del mossèn i passarà a dir-se “Centre Social Mossèn Josep Maria Galbany”, una petició sorgida de la Comissió Organitzadora de la Setmana de la Gent Gran que després de seguir els tràmits pertinents el Ple va aprovar per unanimitat. Tots els portaveus dels grups municipals van destacar la feina del mossèn en l’àmbit social i de servei a la comunitat. Josep Maria Galbany, que portava 10 anys com a rector de la parròquia de Sant Joan de Vilassar de Mar, va morir el 23 de juliol de l’any passat a l’edat de 75 anys.

Leave a Reply