Resum del ple d’ahir dijous

  •  

El ple ordinari d’ahir al vespre va aprovar,  entre altres punts, el pressupost general de l’Ajuntament per a 2008 de forma definitiva, el conveni amb els funcionaris i personal laboral de l’administració municipal, i les mocions que es van presentar per a declarar Vilassar de Mar zona lliure de transgènics, perquè els castells siguin reconeguts com a patrimoni cultural i immaterial de la humanitat, i de recolzament a Francesc Argemí, el jove terrassenc empresonat per ultratge a la bandera espanyola.

En primer lloc es va aprovar, per unanimitat, amb una esmena proposada pel PSC,  les actes de les sessions plenàries dels dies 3 i 14 d’abril.

Seguidament es va donar compte, de forma conjunta, de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament i de l’Escola Bressol Municipal corresponent a l’any 2007.

El tercer punt de l’ordre del dia va aprovar, de forma inicial, la modificació de crèdits en el pressupost de l’Ajuntament mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, per import total de 208.770,69 euros, finançats amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals (146.150 euros) i nous ingressos (62.620,69 euros), i transferències, per import de 79.000 euros. L’objectiu, segons va explicar l’alcalde,  és “suplementar partides que han quedat curtes o no previstes”. Pel que fa als 146.150 euros, s’apliquen a inversions d’equipaments de la gent gran (20.000 euros per a la compra i instal•lació de l’aire condicionat), maquinària, instal•lació i estris de la brigada municipal (6.700 euros), execució de projectes de millora urbana (20.000 euros), manteniment d’infraestructures de les vies públiques (35.000 euros), manteniment d’infraestructures en parcs i jardins (49.000 euros), treballs fets per altres empreses a Medi Ambient (1.450 euros), despeses diverses de la gent gran (12.000 euros) i manteniment d’edificis de cultura (2.000 euros). D’altra banda, amb els diners obtinguts de la venda del local municipal del carrer Mossèn Pere Ribot, 238, és a dir, 62.620,69 euros, es paga l’enderrocament de can Bosch (38.400 euros) i la resta es destina a la finalització de les obres de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament i la instal•lació d’una grua hidràulica en un camió de la brigada. Amb transferències, 79.000 euros van a parar al manteniment d’infraestructures de la via pública. La modificació de crèdits es va aprovar amb els vots a favor de CiU i PP i els vots en contra del PSC, ERC i IC-Verds.

El punt 4, va aprovar definitivament el pressupost general de l’Ajuntament per al 2008, que comprèn el de la pròpia entitat, el del Patronat Municipal d’Escoles Bressol, i el de Vilassar Societat Municipal de Promocions Urbanes, SA; i de les plantilles i retribucions del personal. El pressupost de l’Ajuntament puja a 18.614.000 euros, el de les Escoles Bressol a 912.700 euros i el de Vilassar, Societat Municipal de Promocions Urbanes, SA a 7.305.425,64 euros. L’alcalde va explicar que es va presentar una al•legació i que es va desestimar. L’aprovació definitiva va comptar amb els vots a favor de CiU i en contra de tota l’oposició.

El punt cinquè, referit a la concessió d’honor a la figura de mossèn Josep Maria Galbany i Viñamata, va quedar sobre la taula i el punt sisè va servir per donar resolució a la concessió de la botiga núm. 16 i altell del Mercat Municipal amb el qual s’indemnitza als seus propietaris que ja no volen continuar l’activitat en el mercat provisional. Aquest punt es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

El punt setè i vuitè es van tractar conjuntament i van servir per aprovar els acords amb els treballadors de l’Ajuntament, tant personal funcionari com personal laboral per al període 2008-2011. Tots els partits van votar a favor a excepció del PSC que es va abstenir. L’alcalde va remarcar que amb l’aprovació dels convenis s’establia un marc de relacions noves amb els treballadors, es resolia una situació que els treballadors reclamaven urgentment i es posaven les bases per treballar de cara al futur. Ferrer va destacar com a aspectes de millora l’establiment de la jornada de 35 hores per a tots els treballadors, el suplement per ajuts de despeses mèdiques no cobertes per la Seguretat Social, el nou ajut que es dóna als treballadors per a l’escolarització dels seus fills, el reconeixement de l’antiguitat dels que porten treballant 25 anys, el compromís que el 25% de les places que es treguin es cobreixin per promoció interna i que les retribucions augmentaran segons l’IPC.

Va ser en aquest punt quan l’alcalde va aturar la sessió plenària en el sentit formal per donar pas a la lectura del manifest dels treballadors, que va llegir una de les treballadores de l’Ajuntament. A través d’aquest manifest s’agraïa a l’equip de govern la seva predisposició i esforç per arribar a un acord de bases. Segons el manifest “després de 8 anys de lluita i mobilitzacions amb l’anterior consistori, ara podem dir amb satisfacció que s’han creat dos convenis vius amb els quals podrem treballar per a un millor funcionament i optimització dels recursos de l’Ajuntament i unes millors condicions laborals pels seus treballadors i treballadores”.

La sessió plenària va continuar amb la moció del grup municipal d’IC-Verds, amb col•laboració de la CUP, sobre els productes transgènics amb l’objectiu de declarar Vilassar de Mar “zona lliure de transgènics”, és a dir, que no s’hi podrà cultivar cap tipus de llavor modificada genèticament. Tots els grups van votar a favor a excepció del PP. L’alcalde va aclarir que es tractava d’una moció “de voluntat” ja que –va explicar- “no està a les nostres mans prohibir aquest tipus de llavors.”

Per urgència es van incorporar en l’ordre del dia dues mocions més. La primera d’ERC, també a instàncies de la CUP, per donar suport a Francesc Argemí, el terrassenc empresonat per ultratge a la bandera espanyola. Es va aprovar amb els vots a favor d’ERC i CiU, en contra del PP i l’abstenció del PSC i IC-Verds

L’altra moció  la va presentar CiU, i es va aprovar per unanimitat donar suport a la candidatura dels castells perquè siguin reconeguts com a patrimoni cultural i immaterial de la humanitat, de la Unesco.

En el torn de precs i preguntes per part dels grups de l’oposició, el PP va passar les seves per escrit mentre que la resta de grups les va formular a la mateixa sala. Per part d’IC-Verds, es va preguntar qui s’encarregarà de la feina del tècnic de Medi Ambient, es va fer ressò de les queixes dels pares i mares per la manca de places públiques d’escola bressol, de les queixes dels pagesos que volen posar plaques solars al Mercat de Flor i Planta Ornamental. IC-Verds va preguntar també si rebrà alguna subvenció la plataforma vilassarenca No N-II.   Respecte a la pregunta sobre les tasques de Medi Ambient, el regidor de l’àrea, Joan Roca, va explicar que les tasques del tècnic es redistribuiran entre treballadors de l’Ajuntament. Respecte a la manca de places de llar d’infants públiques, la regidora d’Educació, Laura Martínez, va explicar que enguany havien quedat sense plaça 59 nens de Vilassar de Mar tot i que s’havien ofert 67 places més que l’any anterior.

Des d’ERC es va demanar al regidor de Comunicació més espai al butlletí municipal “VdM informa” perquè l’oposició pugui expressar les seves opinions i per l’estat de les obres del Torrent de la Santa i les del Patronat. El regidor d’Urbanisme, Desideri Camino, va explicar que pel que fa al Torrent de la Santa, s’està mirant la connexió amb el carrer d’Ocata i la possibilitat d’aparcar cotxes, i pel que fa al tema del Patronat va explicar que la comissió d’Urbanisme de la Generalitat ha rebutjat la proposta de l’empresa que vol fer el geriàtric i que s’està en converses per buscar la fórmula que ho faci possible.

Des del PSC es va demanar que es corregeixi la notícia publicada al butlletí municipal, on es feia referència a l’auditoria de la SA municipal. Des de les files socialistes s’argumentava que no s’havia fet una auditoria pròpiament dita sinó un informe. Es va preguntar sobre la voluntat del govern de complir el Pla Jove, els costos del mercat provisional i el trasllat dels paradistes i la intenció del govern respecte l’espai esportiu que hi ha al costat de la nova Escola Bressol a la zona de la Muralla.

Des del públic, el president de la plataforma vilassarenca No N-II va convidar a tothom al tall de la N-II que tindrà lloc el proper 15 de juny, un pare d’un nen de 9 mesos va insistir sobre la manca de places d’ escoles bressol públiques i l’ex-regidor d’IC-Verds, José Vargas, va demanar que es posi a la sala de plens la fotografia del President de la Generalitat i va preguntar sobre el concurs de salvament i socorrisme a la platja.

Leave a Reply