Resum del darrer ple de 2018

  •  

El darrer ple de l’any, celebrat el passat dijous 20 de desembre, va aprovar, entre d’altres temes, l’addenda del conveni per a la compra agregada del Servei de Mobilitat Internacional per a Joves del Maresme, el conveni amb el Consell Comarcal per seguir oferint el Servei d’Acollida a persones nouvingudes i dues mocions, una per crear l’Escola de pensament feminista i l’altra, per defensar el sistema sanitari i l’atenció primària de salut.

El ple ordinari va començar amb l’aprovació de dos punts d’adaptació a la legislació vigent: el primer, l’establiment del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de les despeses i obligacions de l’Ajuntament de Vilassar de Mar i de les entitats del seu sector públic subjectes a funció interventora. El regidor d’Hisenda, Josep Solé, va explicar que es tracta d’adaptar-se al Reial Decret 427/2017 pel qual es regula el règim jurídic de control intern. Per fer-ho, l’Ajuntament ha signat un conveni amb la Diputació de Girona, que ja té un procediment establert amb fitxes on es validen els passos a fer segons la tipologia d’expedients. Tots els grups van votar a favor. Lligat a aquest punt, es va a aprovar, també per unanimitat, adaptar les bases d’execució del pressupost 2018 als canvis normatius del Reial Decret 424/2017 pel qual es regula el règim jurídic de control intern a les entitats del sector públic local, del RD 1040/2017 sobre el càlcul del període de pagament a proveïdors, del RD 128/2018 de règim jurídic de funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional i de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic.
Seguidament el ple va aprovar per unanimitat l’addenda del conveni entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament per a la compra agregada del Servei de Mobilitat Internacional per a Joves del Maresme 2018-2021. La regidora de Joventut, Montse Gual, va detallar que l’import anual de l’Ajuntament per aquest servei és de 3.717,13 €. En aquest punt, des de Babord es va fer un prec, al qual es va afegir el Grup Municipal Demòcrata, perquè es treballi per la difusió d’aquest servei per tal que el jovent de Vilassar de Mar se’n pugui beneficiar. Cal recordar que el Servei de Mobilitat Internacional assessora als joves sobre propostes relacionades amb estades internacionals: intercanvis interculturals, formació, voluntariat, feina, pràctiques… i que compta amb un espai d’assessoria presencial a l’equipament juvenil de Can Jorba els dimecres a la tarda.

A continuació, el ple va aprovar el conveni de l’Ajuntament amb el Consell Comarcal per a la gestió del Servei d’Acollida a Vilassar de Mar per a l’any 2019. La regidora de Serveis Socials, Núria Arasa, va fer un balanç positiu del servei que funciona des del 2017 i que atén les persones nouvingudes. El conveni es va aprovar per unanimitat. Babord va demanar que des de l’Ajuntament s’entomi el debat de les persones immigrades que no tenen papers.

La moció no resolutiva del grup Vilassar de Mar sí que pot/sí puede per engegar, prèvies aportacions de les associacions feministes i entitats del nostre municipi, un espai permanent de trobada denominat “Escola de pensament feminista”, es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups municipals, a excepció de Babord que es va abstenir. L’objectiu de la moció és crear un espai de trobada on compartir experiències i complicitats que afavoreixin una acció col·lectiva de les dones per avançar de forma conjunta en la consecució de la igualtat real i efectiva de dones i homes i en la lluita contra la violència de gènere. La ponent de la moció, la regidora Manuela Calero, va recalcar que el propòsit d’aquesta escola és no només analitzar la situació actual sinó també proposar accions per avançar i aconseguir una societat més igualitària. Respecte la moció, la regidora no adscrita, Olga Zuloaga, va recordar que és necessari involucrar també als homes i que caldria posar al dia el Pla d’Igualtat i dotar de recursos iniciatives que ja s’estan duent a terme des de l’entramat social. Des del PSC, la seva regidora, Alícia Rodríguez, va subscriure tota la moció. Des de C’s, Juan Díaz, també va mostrar el seu acord i va remarcar que s’ha d’aconseguir la igualtat entre dones i homes i no tractar-los com a elements antagònics. Babord va explicar que estava d’acord amb el contingut de la moció però no amb les formes. Segons va afirmar la regidora Júlia Suriol és una moció que s’ha treballat d’esquenes a l’assemblea feminista de Vilassar de Mar. Des de Gent per Vilassar de Mar, la regidora d’Igualtat, Núria Arasa, va recordar que des del Pla d’Igualtat s’està fent feina i que actualment està en la fase de diagnosi. Per a Arasa, és dins del Pla d’Igualtat on s’ha d’acabar de dissenyar aquesta escola. També va recordar que amb el SIAD ja s’ha començat amb la formació i dinamització i la idea és crear una programació estable de cursos i tallers per a les dones. Des del Grup Municipal Demòcrata, Laura Martínez, es va mostrar d’acord amb què el Pla d’Igualtat ha de ser l’eina a partir de la qual es treballi i va posar èmfasi en què en el pensament feminista també s’han d’incloure als homes. Des d’ERC-VdM díu sí es van mostrar a favor de la moció. La ponent de la moció, Manuela Calero, va recordar a Babord que el 30 de novembre ella mateixa va expressar en l’assemblea feminista de Vilassar de Mar que s’estava treballant aquesta moció.

La següent moció, presentada pel grup de Babord, sobre el dret a l’empadronament, va quedar rebutjada amb els vots a favor de Babord, Vilassar de Mar sí que pot/sí puede i de la regidora no adscrita, i els vots en contra de la resta de grups municipals. Es tractava d’una moció on Babord buscava garantir que l’Ajuntament seguia treballant en la línia de no fer un ús excloent del padró i dotar de seguretat jurídica i d’un marc de treball comú tant a les treballadores municipals que s’encarreguen del tràmit com a les persones que el sol·liciten, a més d’unificar criteris. Tots els grups que van votar en contra van coincidir en què trobaven innecessari que s’hagi de reglamentar l’empadronament quan es tracta d’un tràmit que a l’Ajuntament de Vilassar de Mar ja funciona bé i compleix la legislació vigent.

L’altra moció no resolutiva de Babord, de defensa del sistema sanitari i de l’atenció primària de salut, es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups municipals, a excepció de tres regidors del Grup Municipal Demòcrata que van votar en contra per mostrar el seu rebuig a l’exposició feta pel regidor Pau Arona on va fer referència explícita a que la retallada s’havia produït en el govern de la Generalitat de CiU. La moció aprovada insta al Departament de Salut de la Generalitat a augmentar el pressupost destinat a l’atenció primària, a fer una revisió de la ràtio de professional per habitant i a la recuperació del personal dels equips d’atenció primària perduts des del 2011, entre d’altres acords. Tots els grups van expressar el seu recolzament a la moció entenent que la salut és cosa de tots.

La moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal de Ciutadans, per facilitar el dret a vot als ciutadans europeus en les eleccions municipals i europees, va quedar rebutjada. Cs, PSC, Vilassar de Mar sí que pot/sí puede van votar-hi a favor; Gent per Vilassar de Mar, ERC-VdM diu Sí i Babord, en contra; i el Grup Municipal Demòcrata es va abstenir. Des de Cs es va recordar que l’esperit de la moció era que aquestes persones no perdin el seu dret a votar per falta d’informació. La regidora no adscrita, la de Vilassar de Mar sí pot/ sí puede i la del PSC, que van votar a favor, van dir que també es podria incloure en la moció als ciutadans d’altres països amb acord de reciprocitat. Per a Gent per Vilassar de Mar, tot i compartir la bondat de la moció, l’Ajuntament no té la competència específica ni els recursos per fer-ho i el vot s’ha d’incentivar a tothom i no només al sector que detalla la moció. Per a ERC-VdM diu Sí, el Ministeri de l’Interior, que és l’ens que en té la competència, ja ha començat a fer una campanya informativa al respecte. Per a Babord caldria anar més enllà i fer pressió perquè pugui votar tota persona que viu a Catalunya. A més, el regidor de Babord, Carles Soler, va dir que tenien un problema de consciència si votaven una moció d’un grup, referint-se a Cs, i va afegir que des de Cs s’insulta a una part de Catalunya i que Cs demana que s’il·legalitzin partits independentistes. És en aquest punt quan el regidor de Cs va interpel•lar directament a aquest regidor dient-li que amb accions com aquesta era ell qui generava odi assenyalant un adversari polític perquè no pensava com ell. Soler va contestar que no l’havia assenyalat a ell sinó a un partit que es diu Ciutadans i que només expressava la seva opinió. Per part del Grup Municipal Demòcrata es van abstenir perquè ningú va respondre a la pregunta de com es faria aquesta comunicació si s’havia de dirigir a tota la població, per no infringir la llei de protecció de dades, i en tots els idiomes d’aquests residents estrangers.

El Grup Municipal Demòcrata i la regidora no adscrita van retirar de l’ordre del dia la darrera moció per denunciar el bloqueig jurídic del Tribunal Constitucional i de suport als presos polítics que fan vaga de fam, davant els darrers esdeveniments en què els presos havien abandonat la vaga de fam i des del TC s’havien començat a admetre a tràmit els seus recursos, fet que permet que puguin arribar al Tribunal Europeu dels Drets Humans.

Abans del torn de precs i preguntes, es va donar compte de la renúncia de la regidora del grup municipal de Babord, Júlia Suriol Corbera. La mateixa regidora va explicar que deixava el càrrec per emprendre un projecte personal i acadèmic però que el seu compromís amb Babord continua. Tots els grups municipals van destacar la seva empenta, la seva joventut i li van desitjar molta sort.

En precs i preguntes, la regidora no adscrita va preguntar si els nous espais municipals que s’estan definint contemplen un espai per a sala de reunions amb capacitat per a 20 persones. Núria Arasa, des del govern, li va respondre que sí. Des de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede es va preguntar què s’havia fet sobre la moció de l’amiant i quina energia utilitza el trenet de Nadal de Vilassar Comerç. També va fer un prec per recordar, en el Dia Internacional de la Solidaritat Humana, la feina que fan les persones voluntàries.

Des del PSC com a prec es va demanar que en el ple es vagi amb compte amb segons quin comentaris en referència als atacs entre partits per qüestió d’ideologia. Des de Cs es va preguntar al govern si en el projecte de construcció d’un skate parc al barri de la Xinesca s’havia consultat amb els veïns i si s’havia fet un estudi d’impacte ambiental. Des del govern, Joan Roca va respondre que no s’havia consultat específicament amb els veïns, que l’skate estava als pressupostos del 2018 i que s’havia parlat amb els joves i col·lectius que utilitzen aquest espai i també va recordar que l’skate park era una de les demandes del Consell d’Infants. Des de Babord es va preguntar pel paper del Consell Escolar Municipal referint-se a una carta a la qual es va donar recolzament i que finalment no s’ha enviat i també es va preguntar sobre la campanya d’escoles que no s’ha tractat dins del Consell Escolar. També van preguntar sobre el Pla de Mobilitat que el Consell Comarcal del Maresme ha presentat a la Generalitat i sobre la Cavalcada de Reis van mostrar el seu suport a la campanya “Per un Baltasar de veritat”. Des del Grup Municipal Demòcrata es va demanar que se’ls contestin les preguntes quan demanen estudis o documentació posant d’exemple les obres del carrer d’en Roig.

Des del públic, en el torn obert de paraula, un veí va demanar diferents millores a la plaça del Círcol relacionades amb l’enllumenat, jardineria i mobiliari urbà i un altre va fer diferents preguntes sobre la pancarta de llibertat presos polítics que hi ha al balcó de l’Ajuntament, com ara quant havia costat o qui havia aprovat la seva col·locació, entre d’altres.

L’espai “Crònica” emet avui el resum del ple amb el balanç de govern i oposició.
Àudio de ‘Crònica’:

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Àudio del ple:

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.