•  

Demà passat dijous a 2/4 de 8 del vespre, sessió plenària ordinària a l’Ajuntament de Vilassar de Mar.

Ordre del dia:
I.- Part resolutòria:
0. Aprovació de les actes dels dies 04/12/2008, 23/12/2008 i 23/01/2009.
1. Aprovació inicial de la constitució i dels estatuts del Consorci del govern territorial de salut del Maresme central.
2. Modificació puntual de l’organigrama de l’àrea de Serveis Generals i creació d’un lloc de treball de conservadora gestor/a del patrimoni documental.
II.- Control i seguiment de la gestió per part del Ple:
1. Donar compte de les obres incloses en el “Fondo Estatal de Inversión Local”.
2. Decrets de l’alcaldia.
3. Precs i preguntes.

Leave a Reply