•  

Dijous 29 d’octubre 2009, a les 8 de la tarda, ple extraordinari a l’Ajuntament de Vilassar de Mar.

Ordre del dia:
1. Aprovació del text refós de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana en l’àmbit de “can Vives”.

2. Aprovació de la concessió d’aval a Vilassar, Societat Municipal de Promocions Urbanes, SA, per a la concertació d’una operació de crèdit a curt termini per un import d’1.500.000 d’euros amb l’entitat financera “La Caixa”.

Leave a Reply