Obert el termini per a sol.licitar per primer cop o renovar l’exempció i bonificació de la taxa de recollida d’escombraries

  •  

AjuntamentL’Ajuntament de Vilassar de Mar informa que fins el dijous 27 de febrer es pot sol·licitar –per primera vegada o la renovació- l’exempció i bonificació en el pagament de la taxa de recollida d’escombraries. La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 31 de gener de 2005, va aprovar el procediment i els requisits necessaris per a l’obtenció de l’exempció i bonificació de la taxa de recollida i tractament d’escombraries.

Pel que fa als requisits per a la seva obtenció, l’Ajuntament analitzarà la capacitat socioeconòmica del sol•licitant d’acord amb el que estableixen els criteris aprovats. A aquests efectes, s’haurà de complimentar un qüestionari que li serà facilitat per l’Organisme de Gestió Tributària (Diputació de Barcelona) situat a la plaça Vicenç Casanovas, 11-15 (telèfon 93 759 02 66). Així mateix, s’haurà d’aportar la documentació justificativa que sigui sol•licitada per l’ Organisme de Gestió Tributària.