Les minideixalleries urbanes des del 2011 ja han recollit més de 6.000 kg de residus especials d’àmbit domèstic

Des de desembre de 2010, l’Ajuntament de Vilassar de Mar i l’empresa Blipvert SL tenen un conveni de col·laboració per a la recollida selectiva de petits residus especials d’ús domèstic mitjançant 5 minideixalleries ubicades al terme municipal. Des d’aleshores i fins el març de 2017 s’han recollit 6.037 kg, dels quals l’any passat va ser la xifra més alta amb 1.255 kg recollits. Gràcies a aquestes minideixalleries es recullen de manera selectiva bombetes, bombetes de baix consum, CDs i DVDs, cartutxos d’impressora, residus d’aparells elèctrics (RAEE), i piles i bateries de mòbils. Aquest servei de recollida, pròxim al ciutadà, facilita el reciclatge d’aquests residus i l’empresa Blipvert s’encarrega, de forma gratuïta, de la recollida dels residus, el seu transport a reciclatge i la neteja de les instal·lacions.

Les minideixalleries estan instal·lades als següents punts:
1. Carrer Maria Vidal, 202.
2. Carrer Sant Jaume, 24.
3. Avinguda Carles III, 81.
4. Carrer Narcís Monturiol, 79-81 (Plaça Andreu Teixidó).
5. Carrer Sant Josep, 73 (Plaça Vicenç Casanovas).

Cliqueu aquí per veure quadre del material recollit anualment a les minideixalleries des de 2011 fins al passat mes de març de 2017:

Quadre del material recollit anualment a les minideixalleries des del 2011 fins març 2017:

 

Notícies relacionades

Dimarts 27 de febrer, ple de pressupostos
Dissabte, presentació de la temporada de Passions de Catalunya, de la qual forma part la Passió de Vilassar de Mar
Ara retrata’ls tu i guanya un bon premi
Tertúlia Jove: quan l’esport va més enllà del futbol