L’Ajuntament de Vilassar de Mar impulsa la creació d’una comissió d’estils de vida saludable per millorar els hàbits alimentaris dels infants

  •  

L’estudi per conèixer la prevalença de sobrepès i obesitat en la població infantil de Vilassar de Mar, prop de 1.100 nens i nenes de primer a sisè de primària, conclou que la prevalença de sobrepès en els infants és del 19,5% i que la d’obesitat és de l’11,9% (14,8% en nens i 8,6% en nenes). Les xifres d’obesitat són inferiors a les obtingudes recentment al Programa PERSEO realitzat pel Ministeri de Sanitat i Política Socials en què la prevalença d’obesitat se situa en el 19,8% en nens i el 15% en nenes.


Tot i estar per sota de les dades de l’estudi estatal, l’Ajuntament de Vilassar de Mar considera que les dades de Vilassar de Mar requereixen d’un pla d’actuació i impulsarà, en breu, la creació d’una comissió d’estils de vida saludable amb la participació de representants del CAP, centres educatius, les AMPA i diferents regidories. Aquesta comissió tindrà com a objectiu establir les accions a dur a terme per lluitar contra el sobrepès i l’obesitat i promoure l’adquisició d’hàbits alimentaris saludables entre els infants.
L’estudi el va posar en marxa la Regidoria de Serveis Socials, Sanitat i Família de l’Ajuntament de Vilassar de Mar a mitjans de febrer amb l’objectiu d’obtenir un diagnòstic de la situació a nivell local. La  participació, que era voluntària per part de les famílies, ha estat molt bona: dels 1.068 infants objecte de l’estudi, el 87% han estat mesurats i pesats, i el 72,5% de les famílies han complimentat el qüestionari que se’ls va fer arribar a través de l’escola.
A partir de les respostes obtingudes no s’observen diferències entre els infants que dinen en menjadors escolars o els que ho fan a casa però si es contemplen d’altres factors que poden influir en el sobrepès i l’obesitat. Així, el sobrepès es dóna més en famílies mixtes en què un dels pares prové d’un altre país o en infants amb pares fumadors. Pel que fa a l’obesitat, es dóna més en nens que en nenes i en infants que no han fet lactància materna o l’han fet durant menys de tres mesos. També es concentra més en el cicle inicial escolar que no pas en el mitjà o el superior, en els infants que tenen mares de menys de 40 anys o que no treballen fora de casa, i en els que tenen pares amb sobrepès o obesitat.

Leave a Reply