FECSA-ENDESA finalitza les revisions termogràfiques a 350 km de les líníes elèctriques a la nostra comarca

  •  

Fecsa Endesa ha finalitzat les revisions termogràfiques amb helicòpter a 350 quilòmetres de línies elèctriques aèries de mitja tensió del Maresme amb l’objectiu de millorar la qualitat i la continuïtat del subministrament dels 250.000 clients que la companyia té a la nostra comarca. Els treballs han consistit a mesurar amb unes càmeres de rajos infrarojos la temperatura de tots els elements de les línies amb la finalitat de detectar punts calents, és a dir, amb un escalfament superior al normal. Amb aquesta tècnica preventiva, Fecsa-Endesa s’anticipa a les possibles anomalies que es puguin ocasionar, ja que els punts calents detectats són més fàcils de reparar en la seva fase inicial abans que es converteixin en avaries i, per tant, derivin en una interrupció del subministrament als clients. Entre els municipis més destacats, s’ha revisat la xarxa elèctrica de Vilassar de Mar, Mataró, Arenys de Mar, Sant Pol de Mar, Calella, Dosrius, Alella o el Masnou.

Aquestes inspeccions formen part del pla anual de revisions predictives establert per Fecsa Endesa que es realitzen cada estiu per tal de detectar possibles punts que, amb l’augment de les càrregues i del consum habituals en aquest període, puguin evolucionar cap a problemes més importants. El Maresme -amb una superfície de 398,9 km2- no n’és una excepció, ja que durant els mesos d’estiu la seva demanda elèctrica augmenta notablement a causa del turisme. En total, la comarca té 500 quilòmetres de línies aèries de mitja tensió i se n’han revisat  350.

Les revisions termogràfiques amb helicòpter comporten un seguit d’avantatges que d’altra manera serien impossibles d’aconseguir amb les revisions oculars, com són la facilitat i la ràpida realització malgrat les grans distàncies, la mesura de la temperatura de forma instantània i una gran precisió i fiabilitat de les mesures.

Aquestes inspeccions s’han dut a terme a gairebé tots els municipis de la comarca, en especial a les línies que formen part de l’eix elèctric del Maresme, que comença a Calella i baixa fins a Arenys de Mar i s’uneix amb la branca elèctrica que puja des de Montgat a Mataró.

Els treballs formen part del pla d’actuacions de Fecsa Endesa al Maresme i pretenen supervisar totes les infraestructures elèctriques de la comarca per a garantir una qualitat òptima del servei als clients.

Leave a Reply