Es reben 48 propostes a Pressupostos Participatius del 2020

 •  

L’Ajuntament de Vilassar de Mar ha rebut 48 propostes per als pressupostos participatius de 2020.Es tracta d’un procés mitjançant el qual la població decidirà en què invertir 150.000 € del pressupost municipal. El 31 de gener va finalitzar el termini per presentar propostes. El 4 de febrer es va reunir la Comissió per escollir els projectes que passarien a la valoració per part dels tècnics municipals. Del total de propostes rebudes, la Comissió ha decidit que 40 passen a la valoració tècnica i el 18 de març es donarà a conèixer la llista definitiva de projectes que aniran a votació popular.Les votacions es podran fer de forma telemàtica i presencial. De forma telemàtica, del 4 al 17 de maig, i de forma presencial, del 14 al 17 de maig. El resultat de les votacions es comunicarà el 17 de maig, a partir de les 13 hores.

De l’edició anterior, Pressupostos Participatius 2019, els projectes més votats estan, en la seva majoria, en fase d’execució. Aquest és el llistat i el seu estat:

Projectes d’inversions:

 • Semàfors sincronitzats per a una millor fluïdesa en el trànsit: aquest projecte, per un motiu de tramitació administrativa, s’incorpora al pressupost municipal del 2020 per a la seva execució.
 • Construir passos adaptats de vianants

Descripció: construcció d’un total de sis passos elevats, a tocar de la carretera de Cabrils, als següents carrers: Manuel Roca, Jeroni Marsal, Lluís Jover, Lluís Guardiola, Rosa Sabater i Pau Casals. Inici: 1a fase, 26 de novembre de 2019. 2a fase, 4 de febrer de 2020

Termini d’execució: finalització a mitjans de febrer de 2020

Pressupost: 23.044,38 €

Empresa: J.J. ASFALCAT SL

 • Adequar la plaça del Círcol

Descripció: Adequar la plaça del Círcol, restaurant el paviment de formigó

Inici: febrer-març 2020

Termini d’execució: 1 mes

Pressupost: 13.028,80 €

Empresa: J.J. ASFALCAT SL

 • Obres de millora a Can Gabernet: El projecte preveia un conjunt d’actuacions de reparació interior. En tractar-se d’un edifici catalogat, es va contractar una diagnosi de l’estat de l’edifici que ha detectat patologies greus en l’equipament. L’Ajuntament té previst fer-ne obres de rehabilitació.

Projectes de serveis

 • Substituir les canyes d’una de les rieres per alocs

Descripció: Substituir les canyes per alocs en un tram concret de la riera, fins a exhaurir el pressupost. En concret, s’actuarà a la Riera de Vilassar.

Inici: 28 de febrer de 2020

Termini d’execució: 2 mesos

Pressupost: 9.998,23 €

Empresa: Espais Verds del Vallès, SA

 • Campanya per incentivar la recollida selectiva de la brossa urbana

Descripció: Realitzar una campanya de sensibilització ciutadana per arribar a l’objectiu de recollir selectivament el 50% de la brossa urbana.

Inici: 1 de març de 2020

Termini d’execució: 4 mesos

Pressupost: 10.000 €

Empresa: Gaia-Serveis Ambientals

 • Crear un camí escolar a l’escola els Alocs

1-Actuacions de millora de la seguretat viària en senyalització horitzontal i vertical a les cruïlles del Torrent de la Santa amb Jeroni Anyè, Santa Eulàlia i Santa Eugènia.

Inici: 10 febrer de 2020

Termini d’execució: 1 setmana

Pressupost: 5.096,88 €

Empresa: Serveis Vials del Vallès

2-Actuacions de sensibilització sobre la mobilitat dels infants a nivell de municipi, implicant a totes les escoles.

Inici: a determinar amb les escoles

Termini d’execució: s’estableix que les activitats proposades (tallers, exposicions…) es realitzaran al llarg del curs escolar 2020.

Pressupost: 3.993 €

Empresa: Pau Avellaneda Garcia

 

 

 • 3
  Shares