Divendres, presentació i resolució de la primera acció de “Retorn social” de Babord

  •  

Divendres 21 d’abril a les 5 de la tarda al Casal Popular Atzari tindrà lloc la presentació i resolució de la primera acció de Retorn Social de Babord. A l’acció es van presentar 7 projectes d’àmbits molt variats (casals d’estiu, escoltisme, associacionisme, música, suport a malalts, tallers…) per un valor total de 5.917 euros. Es va fer una tria inicial de 5 projectes per valor de 3.917 euros i des de Babord han explicat que esperen ajustar-ho (als 3000 euros disponibles) per consens entre les entitats a l’acte públic (el procés participatiu recollit a les bases).

L’acte consistirà en una breu presentació de en què consisteix l’acció “Retorn social”, i la presentació dels 5 projectes presentats, per part de cadascuna de les entitats participants.

 

 
Després hi haurà una activitat per grups on es tractarà sobre els assumptes següents:

1. Consens entre les entitats pel que fa al repartiment d’aquesta acció (l’import destinat per part de Babord és de 3.000 euros i el cost total dels cinc projectes és de 3.917 euros.

2. Possibles col•laboracions entre les entitats participants.

3. Punts forts i febles de l’acció “Retorn social”i propostes de millora.

Abans de l’acte, les entitats disposaran d’una taula on fer difusió de les seves activitats i atendre al públic.