Dijous, sessió plenària ordinària

  •  

Aquest dijous 28 de gener hi ha sessió plenària ordinària a l’Ajuntament de Vilassar de Mar. Començarà a les vuit del vespre i consta de 12 punts a l’ordre del dia, que tot seguit detallem:


El primer punt, l’aprovació de l’increment de tarifes de subministrament d’aigües al municipi per a l’any 2010.
El segon, la verificació del text refós del Pla de millora urbana per a l’ordenació de volums i usos del Camí Ral, 42.
El tercer, l’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana en l’àmbit de la Bòbila.
El quart, la pròrroga del contracte de gestió integral del servei de la Piscina pública municipal de Vilassar de Mar.
El cinquè, l’aprovació inicial del reglament de l’arxiu municipal de Vilassar de Mar (AMVM).
El sisè, la modificació puntual de l’organigrama de l’àrea de Serveis generals i creació d’un nou lloc de treball de subaltern d’arxiu.
El setè, l’elecció de jutge de pau titular de Vilassar de Mar.
El vuitè punt -lligat amb l’anterior-, l’elecció de jutge de pau substitut de Vilassar de Mar.
El novè, la ratificació del Pla local del joventut de Vilassar de Mar.
El desè, onzè i dotzè són mocions, dues d’ICV i una de CiU: les d’ICV són per a la restauració completa de la torre de comunicació òptica situada al carrer Doctor Masriera i per a l’adhesió de l’Ajuntament al pacte d’alcaldes sobre el canvi climàtic. La moció del grup municipal de CiU també és per a l’adhesió de l’Ajuntament de Vilassar de Mar al pacte d’alcaldes sobre el canvi climàtic.

La segona part del Ple correspon a la de control i seguiment de la gestió amb els decrets de l’alcaldia i els precs i preguntes.

Leave a Reply