Dijous 21 de novembre, ple a l’Ajuntament de Vilassar de Mar

  •  

Façana AjuntamentDijous 21 de novembre a partir de les 8 del vespre es celebrarà ple ordinari a l’Ajuntament de Vilassar de Mar.

Serà retransmès en directe per Vilassar Ràdio. L’ordre del dia està format per 15 punts. Divendres 22 tindran un ampli resum d’aquesta sessió plenària a l’espai “Crònica” que s’emet a les 13, 14.30, 16 i 19.30 hores.

 

 

Ordre del dia:

I – Part resolutòria:

0. Aprovació de l’acta anterior 19/09/2013

00. Presa de possessió del càrrec de regidora del grup municipal de CiU per part de Francisca Isabel González Blanco

1. Ampliació de la delegació de funcions en la Diputació de Barcelona en tema de gestió tributària

2. Elecció de les festes locals a Vilassar de Mar per a l’any 2014

3. Proposta d’aprovació inicial del reglament del funcionament del poliesportiu municipal La Bòbila

4. Aprovació definitiva de la modificació del reglament de prestació d’activitats funeràries de Vilassar de Mar

5. Modificació de l’acord del ple de l’Ajuntament de data 1 de desembre de 2011, d’encomana de la gestió dels serveis funeraris així com del cementiri municipal i construcció d’un tanatori, a favor de Vilassar, Societat Municipal de Promocions Urbanes SA

6. Modificació de l’organigrama de l’àrea de serveis generals i creació d’un nou lloc de treball d’auxiliar en noves tecnologies

7. Modificació puntual de l’organigrama de l’àrea de serveis generals i creació d’un nou lloc de treball de tècnic auxiliar de recursos humans

8. Aprovació de l’estructura organitzativa i dels llocs de treball de l’àrea de governació

9. Proposta d’aprovació del pla d’igualtat de gènere per a la ciutadania de Vilassar de Mar, 2013-2016

10. Adhesió al protocol d’execució de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya

11. Aprovació provisional de la modificació puntual del pla general d’ordenació urbana (P.G.O.U.) referida a la modificació de la qualificació dels edificis del Nou Mercat, el Centre Cívic del Passeig i el del c/Sant Pau 22 (destinat a ràdio municipal i jutjat de pau)

12. Moció del grup municipal del PSC sobre la llei de dependència

13. Moció del grup municipal del PSC de reconeixement de l’habitatge com a dret social

14. Moció del grup municipal d’ICV-EUIA sobre l’increment de la pobresa energètica i per tal de garantir l’accés als consums energètics mínims vitals a la ciutadania

15. Moció del grup municipal del PPC en suport i solidaritat amb les víctimes del terrorisme

II – Control i seguiment de la gestió per part del ple:

1. Decrets de l’alcaldia

2. Precs i preguntes