Dijous 21 de juny, sessió plenària ordinària

Aquest dijous 21 de juny hi haurà sessió plenària ordinària, a les 8 del vespre, a l’Ajuntament de Vilassar de Mar. La sessió consta de 10 punts en l’ordre del dia i serà retransmesa en directe per Vilassar Ràdio.

Ordre del dia:

1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 17-05-2018.

2- Refinançament parcial per un import de 5.000.000,00 € d’acord amb l’article setè de la resolució de 7 de juliol de 2017 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals, amb l’Institut Català de Finances de l’operació de crèdit sindicada amb l’Institut Català de Finances, La Caixa i el Banc de Sabadell d’import 13.494.999,99 €.

3- Expedient núm. 25/2018 de modificació de crèdits mitjançant suplement de crèdit.

4- Expedient núm. 29/2018 de modificació de crèdits mitjançant transferència.

5- Aprovació de conveni interadministratiu entre els ajuntaments de Vilassar de Mar, Cabrera de Mar i Cabrils per a la substitució del filat de la tanca perimetral de la deixalleria del Camí del Mig.

6- Moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal de Babord-CUP-PA, pel dret a l’habitatge.

7- Moció, no resolutiva, presentada pels grups municipals Vilassar de Mar sí que pot/sí puede i Babord-CUP-PA, per instar a l’alcalde que iniciï les actuacions per declarar Vilassar de Mar zona lliure de paradisos fiscals.

8- Donar compte dels decrets de l’alcaldia.

9- Donar compte de la renúncia de la regidora del Grup Municipal Demòcrata, Sra. Francisca I. González Blanco.

10- Precs i preguntes.

Notícies relacionades

Cau part de la façana d’un immoble ubicat al carrer de Sant Jaume
Vols veure com era el Vilassar de Mar nevat?
Els secrets de la casa de cós, al descobert
Les càmeres de l’Amo del Poble visiten Vilassar de Mar