Comencen les preinscripcions a l’Escola d’Adults Municipal “Els Ametllers”

Del 12 al 26 de juny és obert el termini de preinscripció a l’oferta formativa de l’escola municipal d’adults Els Ametllers, de Vilassar de Mar, per al pròxim curs 2018-2019. L’horari per realitzar la preinscripció és, del 12 al 22 de juny de 4 de la tarda a 8 del vespre, i el 25 i 26 de juny de 10 del matí a 2 de la tarda.

Tots els cursos es faran a la tarda, excepte el curs de preparació a la prova d’accés a Grau Mitjà que serà al matí. Cal recordar que l’escola es reserva el dret a no obrir un grup si no s’arriba a un mínim d’alumnes inscrits.

L’oferta formativa està formada per aquests cursos:

-Instrumental i Cultura General . El primer nivell té com a finalitat iniciar o consolidar la lectura, l’escriptura i el càlcul i el segon nivell millorar l’expressió de la llengua escrita, la lectura i els coneixements generals. Tots dos són anuals.

-Graduat en Educació Secundària . Es tracta d’un curs anual organitzat per trimestres, de 17 hores setmanals. Aquest curs és per a obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària, equivalent a l’ESO.

-Curs de preparació a la prova d’accés a un Cicle formatiu Grau Mitjà . Aquest curs, que consta de 330 hores, es realitza des de setembre a maig i està condicionat a les dates de l’examen. L’objectiu és superar la prova d’accés a un cicle formatiu de Grau Mitjà.

-Curs de preparació a la prova d’accés a Grau Superior . Consta de 390 hores i es realitza de setembre a maig, condicionat a les dates de l’examen. L’objectiu és a superar la prova d’accés a un cicle formatiu de Grau Superior.

– Prova d’accés a la Universitat per a Majors de 25/45 anys. Curs de 7 hores setmanals, que es realitza de setembre a maig, condicionat a les dates de l’examen. Curs adreçat a superar la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

-Mòdul quadrimestral d’informàtica. Es realitzarà dos dies a la setmana. Inclou des de cursos d’iniciació en el maneig de l’ordinador fins a un nivell d’usuari autònom amb diferents mòduls especialitzats (sistema operatiu, correu electrònic, edició de textos i imatges, xarxes socials…).

– Cursos d’anglès -nivell I, II i III. Es porten a terme dos dies a la setmana. Un primer curs per aprendre nocions bàsiques d’anglès, adreçat a persones que no tenen cap coneixement d’aquesta llengua. Un segon nivell adreçat a persones que tenen nocions elementals de la llengua anglesa. I un tercer nivell de continuïtat de l’idioma i consolidació del nivell A2. Es tracta de cursos anuals.

-Cursos d’acollida de català i castellà per a persones nouvingudes . Es tracta de cursos quadrimestrals , de tres hores a la setmana, adreçats a persones nouvingudes que volen tenir un primer contacte amb la llengua catalana o castellana o que necessiten ampliar els seus coneixements en comprensió i expressió oral i escrita de la llengua catalana o castellana.

-Taller de convers. Es fa durant una hora i mitja a la setmana, està adreçat a persones interessades en comprendre i comunicar-se en llengua catalana o castellana amb un nivell mínim de comprensió oral d’aquesta llengua. L’objectiu del taller és facilitar eines per a la comprensió oral de la llengua catalana o castellana i crear seguretat i confiança en els alumnes a l’hora de comunicar-se.

-Taller de lectura. Es porta a terme una hora a la setmana cada quinze dies, per promoure el gust per la lectura i el debat sobre el sentit dels textos. L’objectiu del qual és afavorir la comunicació entre les persones, l’adquisició de coneixements i l’estimulació de la creativitat i la imaginació.

Notícies relacionades

Cau part de la façana d’un immoble ubicat al carrer de Sant Jaume
Vols veure com era el Vilassar de Mar nevat?
Els secrets de la casa de cós, al descobert
Les càmeres de l’Amo del Poble visiten Vilassar de Mar