Concurs per renovar el logotip de Vilassar Ràdio

  •  

Vilassar Ràdio, l’emissora municipal de Vilassar de Mar que al juny complirà 29 anys, vol renovar la seva imatge corporativa i a través de la regidoria de Comunicació i Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Vilassar de Mar ha convocat un concurs per crear un nou logotip que substitueixi l’actual i es converteixi en la imatge identificativa de l’emissora.

El logotip actual ha quedat obsolet i l’objectiu del concurs és adaptar-lo als nous temps alhora que fomentar la creativitat dels participants. Fins el 23 de març es poden presentar els dissenys a l’emissora municipal, carrer Sant Pau, 22. El premi per al guanyador serà un ordinador portàtil de 15,4”.

BASES PEL CONCURS DEL LOGOTIP DE VILASSAR RÀDIO, EMISSORA MUNICIPAL DE VILASSAR DE MAR
L’objecte d’aquest concurs és la creació d’un nou logotip per a Vilassar Ràdio.

Bases:

El logotip de Vilassar Ràdio ha de reflectir l’esperit d’una ràdio local amb més de 25 anys d’història (va ser una de les ràdios locals pioneres a Catalunya) però que aposta clarament per la innovació.

1. El logotip ha d’incloure la inscripció: Vilassar Ràdio 98.1 FM
2. S’han de presentar dues versions,
-versió 1: En quatricomia.
-versió 2: Tres aplicacions en un únic color, composades per: negre, blanca i taronja.
Cadascuna d’elles impresa en mida DIN-A4 i en suport informàtic adjunt, del tipus PDF, TIFF, JPEG i vectorial.
3. Les obres han de ser inèdites.
4. L’obra triada es convertirà en el logotip oficial de Vilassar Ràdio, l’emissora municipal de Vilassar de Mar.
5. El participants eximeixen els organitzadors d’aquest concurs de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o qualsevol altra transgressió de la legislació vigent en la que es pogués incórrer.
6. No es podran presentar més de dos logotips per autor/a.
7. El guanyador/a cedirà la propietat i l’ús del logotip a l’Ajuntament de Vilassar de Mar. L’Ajuntament el podrà utilitzar i aplicar com cregui convenient.
8. Els logotips no guanyadors es podran passar a recollir per Vilassar Radio, c/. Sant Pau, 22 i a partir del 4 de maig de 2009.
9. La data límit de presentació de les obres serà el 23 de març de 2009.
10. Els dissenys s’han de presentar dins un sobre tancat a Vilassar Radio,  carrer de Sant Pau, 22. Dins del sobre hi ha d’haver un altre sobre petit i tancat amb les dades personals de l’autor/a: nom i cognoms, fotocòpia del DNI, adreça postal i/o electrònica i telèfon de contacte.

11. El premi serà un ordinador portàtil de 15,4”.
12. El jurat estarà format pel Regidor de Comunicació i Noves Tecnologies, el Director de Vilassar Ràdio i la Tècnica de Comunicació.
13. El veredicte, que serà inapel•lable, es farà públic en els mitjans de comunicació municipals: Vilassar Ràdio i el butlletí municipal VdM’informa.
14. La participació al concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases. El concurs pot declarar-se desert si es considera oportú. L’organització té el dret de resoldre qualsevol imprevist que pugui sorgir.

Leave a Reply