Balanç del govern del grau de compliment del PAM

El govern municipal de Vilassar de Mar ha elaborat un balanç del grau de compliment del Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2016-2017. El PAM és un document que recull els principals eixos, objectius i accions de l’equip de govern, format per ERC-VdM diu Sí i Gent per Vilassar de Mar, en els primers dos anys de mandat, un total de 208 actuacions. El balanç recull que, a juny del 2018, d’aquestes 208 actuacions s’han fet 135 (65%). La resta, 73, consten com a no completades tot i que 64 d’elles (30%) estan en procés d’implementació.

Es pot consultar el contingut complert del PAM i el seu estat d’execució al web del PAM, que permet consultar l’estat d’execució del Pla per cronologia, línia estratègica, objectius i actuacions. Per la seva part, els objectius es visualitzen a partir d’un doble codi: el semafòric (color verd, àmbar i vermell) i càrrega (tipus bateria mòbil). El resultat s’obté de sumar les actuacions de cada objectiu, és a dir, si s’han fet o no s’han fet. Al clicar sobre cada objectiu es pot consultar quines actuacions s’han realitzat i quines no i en quin estat es troben les que no estan completades.

EL PAM 2016-17 està articulat en vuit eixos, que inclouen un total 208 accions. Per eixos:
• En Transparència i bon govern: de les 41 accions previstes, s’han executat el 56%.
• En Compromís amb les persones: de les 67 accions previstes, s’han executat el 74%
• En Espai públic i territori: de les 51 accions, s’han executat el 54%.
• En Convivència i civisme: de les 17 accions, s’han executat el 64%.
• En Espai Marítim: de les 7 accions, s’han executat el 28%.
• En Independència: de les 4 accions, s’han executat el 100%.
• En Gestió del deute municipal: de les 7 accions, s’han executat el 100%.
• En Desenvolupament econòmic: de les 14 accions, s’han executat el 71%.

El PAM marca els compromisos del govern amb la ciutadania: reconducció de la situació econòmica per fer front al deute municipal; suport a les persones en situació de vulnerabilitat; impuls de l’èxit escolar i educatiu; potenciació de la imatge externa de Vilassar de Mar; recuperació de la cultura marinera de la vila; administració oberta, eficaç i transparent; foment de la proximitat i la participació; transformació de l’espai públic per millorar el benestar ciutadà; desenvolupament de sòls agrícoles i ordenació de l’activitat econòmica; promoció de la convivència i el civisme; i llibertat de Catalunya des de l’Ajuntament.

Notícies relacionades

Cau part de la façana d’un immoble ubicat al carrer de Sant Jaume
Vols veure com era el Vilassar de Mar nevat?
Els secrets de la casa de cós, al descobert
Les càmeres de l’Amo del Poble visiten Vilassar de Mar