Babord porta a terme l’acció “Retorn social” per donar suport a projectes socials

  •  

Amb el títol de “Retorn social“, la formació política vilassarenca Babord ha iniciat una acció per donar suport a entitats i col•lectius perquè puguin dur a terme activitats de caràcter social dirigides a la població de Vilassar de Mar. L’acció  està adreçada a les entitats i col•lectius sense finalitat lucrativa que duguin a terme activitats de caràcter social adreçades a la població de Vilassar de Mar
Pel que fa als projectes que es finançaran, des de Babord han explicat que volen incentivar projectes que promoguin els valors defensats en l’ideari de Babord, entre els quals hi ha “la defensa de la igualtat i inclusió, el suport als sectors més desafavorits econòmicament, la defensa de l’espai públic, la mobilitat sostenible, la sobirania alimentària i la sostenibilitat, i les experiències d’economia social i cooperativa”
Babord destinarà un total de 3.000 € a aquesta primera acció de “Retorn social“, amb un màxim de 1.000 euros per projecte. En referència a d’on provenen aquests diners, des de Babord han explicat que “provenen de les dietes que reben les regidores i regidors de Babord per l’assistència als plens municipals i les dietes que reben els consellers representants de Babord a la SA municipal les donen a Babord” i han afegit que “una part d’aquests ingressos es dediquen al funcionament de Babord (actes, butlletins…) i una altra part es destinen a aquestes accions de Retorn Social”.
Sobre com es pot demanar l’ajut, cal seguir les instruccions publicades en la pàgina web de Babord i enviar la sol•licitud a info@babord.cat abans de les 2 de la tarda de diumenge 26 de març de 2017. La resolució i presentació dels projectes seleccionats es farà en un acte públic previst iniciat el mes d’abril en data que es concretarà pròximament