Augmenta l’atur al Maresme i a Vilassar de Mar al setembre

Setembre és un dels mesos on, una vegada acabada la temporada estiuenca, augmenta l’atur. Aquesta tendència no s’ha complert aquest any ni a Catalunya ni a la província de Barcelona, però sí al Maresme i al nostre municipi. Les dades de les oficines d’ocupació reflecteixen l’increment, al conjunt del Maresme, de 130 persones més a l’atur, en concret hi ha 24.029 persones aturades. La taxa d’atur comarcal se situa en l’11,52%. El Maresme continua un punt per sobre de la taxa provincial (10,57%) i la catalana (10,46%).Pel que fa a Vilassar de Mar, l’increment ha estat molt petit, hi ha només una persona aturada més que a l’agost. En concret a la nostra població hi ha 799 persones a l’atur, el 0’13 % més que a l’agost. La taxa d’atur a la nostra població és del 8’29%.

Del total de persones aturades al Maresme, 14.149 (el 58,8%) tenen més de 45 anys i 1.303 (el 5,42%) es troben en la franja d’edat de 16 a 24 anys.Segons l’anàlisi fet per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, els col·lectius on ha augmentat l’atur han estat el de persones més joves (16-24 anys) i el de majors de 45 anys.Tot i l’increment registrat el mes de setembre, la comparativa interanual a nivell de la nostra comarca surt força positiva. Al Maresme hi ha 1.534 persones menys a l’atur, una xifra que percentualment equival a una disminució interanual de l’atur del 6%.

La radiografia de l’atur maresmenc, a més de la concentració en els col·lectius de més de 45 anys, apunta un alt índex de feminització (el 57,9%) i un important focus d’atur de molt llarga durada (el de les persones que porten inscrites a les oficines d’ocupació més de 2 anys) que, percentualment, se situa en el 28,84%. Pel que fa als sectors econòmics, tots ells, han tingut una evolució positiva en termes interanuals, però només la construcció i la indústria han registrat descensos d’atur durant el mes de setembre. On més ha augmentat l’atur ha estat a l’agricultura (7,14%), seguit del col·lectiu SOA (sense ocupació anterior) que ha registrat un increment del 4,65%. L’augment en el sector serveis ha estat del 0,94%.

El comportament municipal ha estat desigual. L’atur ha augmentat en 14 municipis, no hi ha hagut cap variació respecte al mes anterior a Sant Iscle de Vallalta, i els 15 municipis restants han registrat un descens en la llista de persones desocupades.

Notícies relacionades

Sons de la Festa Major 2019
Actes de la Festa Major de 2019
Damià del Clot et desitja una molt bona Festa major
Repassa’t els consells per a una revetlla segura