Aquest dijous, sessió plenària ordinària i dues d’extraordinàries

  •  

Aquest dijous 19 de març, a les 8 del vespre, a l’Ajuntament de Vilassar de Mar es farà primer la sessió plenària ordinària i tot seguit les dues sessions extraordinàries. Seran retransmeses en directe per Vilassar Ràdio (98.1 FM i http://radio.vilassardemar.cat).

PLE DE L’AJUNTAMENT. SESSIÓ ORDINÀRIA
Dijous 19 de març de 2015, a les 20 h

Ordre del dia:

I.-Part resolutòria:

0. Aprovació de l’acta anterior del 19/02/2015.

1. Aprovació inicial del reglament d’organització i funcionament dels mitjans de comunicació municipals de l’Ajuntament de Vilassar de Mar.

2. Aprovació inicial del reglament de funcionament de la xarxa d’inclusió social de Vilassar de Mar.

3. Complements de productivitat a personal municipal, exercici 2015.

4. Moció de l’alcaldia per a l’impuls de la incorporació de clàusules socials en la contractació de l’administració pública local.

5. Moció de l’alcaldia en suport a l’esport català.

6. Moció del grup municipal del PSC en relació a la gestió i atorgament de les beques menjador a Catalunya.

II. –Control i seguiment de la gestió per part del Ple:

1. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Vilassar de Mar de l’any 2013.

2. Donar compte de la modificació del cartipàs municipal.

3. Decrets de l’alcaldia.

4. Precs i preguntes.

PLE DE L’AJUNTAMENT. SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

Dijous 19 de març de 2015, a les 21 h

Ordre del dia:

1. Explicació, per part de l’alcalde, dels motius de cessament dels cinc regidors de l’equip de govern.

2. Explicació, per part de l’alcalde, de la situació en què queda l’equip de govern municipal després dels citats cessaments.

PLE DE L’AJUNTAMENT. SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

Dijous 19 de març de 2015, a les 21.30 h

Ordre del dia:

1. Recuperació de la competències del Ple delegades a la Junta de Govern Local.

2. Modificació de la periodicitat de les sessions del Ple.

3. Creació d’una comissió per al seguiment dels mitjans de comunicació municipals.

4. Creació d’una comissió de seguiment per a les contractacions municipals.