Aquest dijous, ple ordinari a les 8 del vespre

Dijous 17 de novembre de 2016, a les 8 del vespre, hi haurà sessió plenària ordinària a l’Ajuntament de Vilassar de Mar. Serà retransmesa en directe per Vilassar Ràdio. L’ordre del dia està format pels següents punts:

0.1 Donar compte del compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions de l’Ajuntament de Vilassar de Mar i els seus ens dependents.

0.2 Donar compte del seguiment 3r trimestre 2016 de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les entitats locals per al compliment de les obligacions contemplades a l’ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

0.3 Despatx d’ofici.
0.3.1 Donar compte del Decret de l’alcaldia 437/2016, de 4 de novembre de 2016: “Reconeixement de situació catastròfica a causa de les fortes pluges del passat 12 d’octubre a Vilassar de Mar, als efectes d’obtenir ajudes per part de la Subdelegació del Govern.

0.4 Decrets de l’alcaldia.

I. PART RESOLUTIVA
1. Proposta d’aprovació de les bases específiques per a la concessió de subvencions per al foment de la pràctica d’activitats físiques i esportives a Vilassar de Mar, corresponents a l’exercici 2016 (ESPO2016).

II. PART DE CONTROL
1. Moció no resolutiva, presentada per VdM sí que pot/sí puede, per instar a l’alcalde que iniciï les actuacions per a la creació d’una comissió impulsora per redactar el reglament del “Consell Municipal d’Igualtat”, que estarà composat per l’alcalde, un membre de cada grup municipal, un tècnic/a municipal i la participació ciutadana d’agents implicats/ades.
2. Moció no resolutiva, presentada per ERC-VdMdiuSi-AM i Gent per VdM, de declaració de suport al referèndum i al procés constituent.
3. Precs i preguntes.

Notícies relacionades

Damià del Clot afronta la nova etapa com a president del Consell Comarcal del Maresme amb la voluntat de “recosir pactes”
Ja han començat els treballs de recuperació de la marquesina del restaurant Tres Leones
Recuperar el Pla de Mobilitat del Maresme i avançar en la gestió del litoral seran els eixos de la presidència de Damià del Clot al capdavant del Consell Comarcal del Maresme
La Policia Local deté dos homes acusats d’un presumpte delicte de robatori amb força en interior d’establiment comercial