Aquest dijous al vespre, sessió plenària ordinària

  •  

Dijous 20 d’abril a les 8 del vespre hi haurà sessió plenària ordinària a l’Ajuntament de Vilassar de Mar. Consta de set punts en la part resolutiva, dues mocions no resolutives en la part de control, i serà retransmesa en directe per Vilassar Ràdio. L’endemà divendres l’espai “Crònica” oferirà un ampli resum del ple, a les 13h, 14’30h, 16h i 19’30h.

Ordre del dia:
• 0.1 Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 16/03/2017.
• 0.2 Donar compte del compliment de remetre informació sobre els plans pressupostaris a mitjà termini (2018-2020).
• 0.3 Decrets de l’alcaldia.

I. PART RESOLUTIVA
1. Atorgament de la medalla d’honor de Vilassar de Mar al Sr. Damià de Bas i Macià.
2. Autorització per a la concertació d’una operació de crèdit amb el banc BBVA, per part de Vilassar, Societat Municipal de Promocions Urbanes SA.
3. Inici de l’expedient per a la redacció i aprovació de l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Vilassar de Mar.
4. Aprovació del conveni de col•laboració econòmica entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Vilassar de Mar per a la gestió del servei d’acollida de Vilassar de Mar per a l’any 2017.
5. Liquidació de la concessió del quiosc de premsa situat al passeig dels Pins.
6. Aprovació de la modificació de la normativa específica 1.1. reguladora del preu públic per serveis prestats a l’escola bressol municipal.
7. Aprovació de la modificació de la normativa específica 1.2. reguladora del preu públic per serveis de jornades d’estiu prestats a l’escola bressol municipal.

II. PART DE CONTROL
1. Moció no resolutiva, presentada pel grup municipal de Vilassar de Mar sí que pots/sí puede, perquè en base al resultat dels estudis tècnics i de viabilitat existents i l’actualització dels mateixos, si fos necessari, sobre la millora de l’eficiència i l’estalvi energètic dels edificis municipals d’ús públic, incloses les escoles de primària i els plans d’estalvi energètic per a l’enllumenat públic, l’Ajuntament redacti una ordenança municipal sobre eficiència i estalvi energètic, dins l’àmbit de les seves competències.
2. Moció no resolutiva, presentada pel grup municipal del PSC, per a la creació d’una taula de treball per desenvolupar el projecte educatiu de Vilassar de Mar.
3. Precs i preguntes.

  • 1
    Share