Aquest dijous al vespre, retransmissió del ple ordinari

  •  

Aquest dijous a les 7 de la tarda Vilassar Ràdio emetrà la sessió plenaria ordinària que tindrà lloc a l’Ajuntament de Vilassar de Mar. L’ordre del dia està format per una desena de punts, entre els quals hi ha una moció no resolutiva.

Part resolutiva:
1- Aprovació de les actes anteriors de les sessions extraordinàries dels dies 16 i 21 d’octubre de 2019
2- Modificació de crèdit MC.37/2019 mitjançant crèdit extraordinari per aplicació de romanent de tresoreria
3- Aprovació de la rectificació del Pla econòmic financer per als anys 2019-2020
4- Aprovació de l’adaptació de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2019
5- Aprovació definitiva per a l’exercici 2020 de la modificació de les ordenances fiscals
6- Proposta relativa a la pròrroga del contracte administratiu de gestió, explotació i conservació del camp de futbol municipal de l’av. Eduard Ferrés en règim de concessió administrativa
7- Aprovació inicial de l’expedient de creació del Consell d’adolescents de Vilassar de Mar

Part de control:
8- Moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal del PSC-PC, sobre procediments per la prestació de la recollida de peces de fibrociment per a particulars
9- Donar compte dels decrets de l’alcaldia des del 3818/2019 al 4214/2019

  • 6
    Shares