S’obre el termini de matriculació a l’Escola d’Adults “Els Ametllers”

Aquest mes del setembre es realitza la matriculació a l’oferta formativa de l’escola municipal d’adults Els Ametllers, de Vilassar de Mar, per al pròxim curs 2019-2020. Per als alumnes que van fer la preinscripció el passat juny, el termini de matriculació va del dimecres 4 al divendres 6 de setembre i per als qui no l’hagin fet, a partir del dilluns 9 de setembre i fins a omplir grups. L’horari per realitzar-la és de 4 de la tarda a 8 del vespre, Tots els cursos es faran preferentment a la tarda, no obstant en funció de l’organització algun curs es podría fer al matí. Cal recordar que l’escola es reserva el dret a no obrir un grup si no s’arriba a un mínim d’alumnes inscrits.

L’oferta formativa està formada per aquests cursos:

-Alfabetització, neolectors i Cultura General . El primer nivell té com a finalitat iniciar o consolidar la lectura, l’escriptura i el càlcul, el segon nivell millorar l’expressió de la llengua escrita, la lectura i els coneixements generals, i el tercer nivel donar a conèixer a la gent gran els trets bàsics de la cultura. La lengua vehicular es el català. Tots tres són anuals.
-Graduat en Educació Secundària . Es tracta d’un curs anual organitzat per trimestres, de 17 hores setmanals. Aquest curs és per a obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària, equivalent a l’ESO.
-Curs de preparació a la prova d’accés a un Cicle formatiu Grau Mitjà . Aquest curs, de 330 hores, es realitza des de setembre a maig i està condicionat a les dates de l’examen. L’objectiu és superar la prova d’accés a un cicle formatiu de Grau Mitjà.
-Curs de preparació a la prova d’accés a Grau Superior . Consta de 390 hores i es realitza de setembre a maig, condicionat a les dates de l’examen. L’objectiu és a superar la prova d’accés a un cicle formatiu de Grau Superior.
– Prova d’accés a la Universitat per a Majors de 25/45 anys. Curs de 7 hores setmanals, que es realitza de setembre a maig, condicionat a les dates de l’examen. Curs adreçat a superar la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys.
-Mòdul quadrimestral d’informàtica. Es realitzarà dos dies a la setmana. Inclou des de cursos d’iniciació en el maneig de l’ordinador fins a un nivell d’usuari autònom amb diferents mòduls especialitzats (sistema operatiu, correu electrònic, edició de textos i imatges, xarxes socials…).
-Cursos d’anglès -nivell I, II i III. Es porten a terme dos dies a la setmana. Un primer curs per aprendre nocions bàsiques d’anglès, adreçat a persones que no tenen cap coneixement d’aquesta llengua. Un segon nivell adreçat a persones que tenen nocions elementals de la llengua anglesa. I un tercer nivell de continuïtat de l’idioma i consolidació del nivell A2. Es tracta de cursos anuals.
-Cursos d’acollida de català i castellà per a persones nouvingudes  Es tracta de cursos quadrimestrals , de tres hores a la setmana, adreçats a persones nouvingudes que volen tenir un primer contacte amb la llengua catalana o castellana o que necessiten ampliar els seus coneixements en comprensió i expressió oral i escrita de la llengua catalana o castellana.
-Taller de lectura. Es porta a terme una hora a la setmana cada quinze dies, per promoure el gust per la lectura i el debat sobre el sentit dels textos. L’objectiu del qual és afavorir la comunicació entre les persones, l’adquisició de coneixements i l’estimulació de la creativitat i la imaginació.
-Speaking, listening, reading and comprehension. Curs d’un dia a la semana destinat a fomentar els espais de conversa, lectura i comprensió de textos en aglès. Per a poder accedir, s’ha d’haver cursat anglès III o superar una prova d’accés

Notícies relacionades

Resum del primer ple de 2020
Vilassar de Mar aspira als Tres Tombs més florits de Catalunya
Aquest dissabte, recollida de donacions de sang
L’atur baixa a Vilassar de Mar i al Maresme el 2019